Enquête onderzoek afvoer regenwater

Waterschap Aa en Maas onderzoekt het particulier initiatief rond regenafvoer in tuinen. Daarvoor is een online enquête opgesteld. Inwoners van de wijk Maaspoort worden vriendelijk verzocht hier aan mee te doen.

Subsidie meer groen en goed waterbeheer

De gemeente stimuleert meer verantwoordelijkheid bij inwoners met betrekking tot meer groen en een goed waterbeheer. Zo bestaat er voor het ‘vergroenen’ van bestaande zaken een subsidiemogelijkheid.

Bewonersadviesgroep Maaspoort van start

De Bewonersadviesgroep Maaspoort (BAG-MP) is donderdag 26 januari gepresenteerd in wijkcentrum De Schans. De BAG-MP adviseert de gemeente over ingediende subsidieaanvragen in de wijk.

Activatie sensor fijnstof

Er komen vijf roulerende sensoren voor het meten van fijnstof in de wijk. Zaterdag 4 februari is de presentatie en installatie van de eerste in café De Lachende Vis. Iedereen is welkom van 10 tot 11 uur.