Openbare wijkraadbijeenkomst op 6 april

Op donderdag 6 april is de volgende openbare wijkraadbijeenkomst in SCC De Schans. De zaal gaat open om 19:30 uur. Wij informeren u over ontwikkelingen in onze wijk.

Scherpere voorwaarden windmolenpark

Het college van burgemeester en wethouders wil scherpere voorwaarden stellen aan het initiatief voor het windmolenpark op en nabij het bedrijventerrein De Rietvelden.