Menu Sluiten

Nieuwe inloopavond stankoverlast rioolzuivering

Waterschap Aa en Maas houdt dinsdag 8 oktober in de educatieruimte bij de rioolwaterwaterzuivering aan de Treurenburg 4 van 19:00 tot 21:00 uur een inloopavond over de aanhoudende stankoverlast van de zuiveringsinstallaties in met name Maaspoort. Het Waterschap nodigt bewoners uit daarbij aanwezig te zijn. Specialisten zullen toelichting geven op de al genomen maatregelen en nog te nemen maatregelen om de stankoverlast zo ver mogelijk te beperken. Het Waterschap zegt dat er hen alles aan gelegen is de oorzaak te achterhalen en volledig te elimineren. Er is volledig begrip voor de overlast. “De overlast is beslist niet de bedoeling. Daarom zetten we alle zeilen bij.”

Het grootste probleem is het achterhalen van de oorzaak van de stank. Deze zomer zijn nieuwe metingen uitgevoerd en deze maand volgen er extra metingen. Er is een actieteam opgericht met specialisten. Zij zijn vrijgemaakt voor het uitgebreid analyseren van de meetresultaten en voor het bedenken en doorrekenen van mogelijke oplossingen. Intussen voeren we extra maatregelen uit op het terrein bij vermoedelijke stankbronnen. Mogelijk zorgen deze samen voor enige verbetering op korte termijn.

Maatregelen tot nu toe
Op het terrein van de zuivering wordt slib van de zuivering uit Den Bosch en slib van andere zuiveringen vergist tot biogas. In het slibgebouw wordt het slib gecentrifugeerd, gestort, gemengd en na vergisting afgevoerd. Na onderzoek begin dit jaar bleek dat een van de filters van het slibgebouw onvoldoende zijn werk deed. In april werd dit filter vervangen door een ander type filter, dat andere stankstoffen afvangt. Dit filter werkt, maar de overlast is nog niet verdwenen.

Maatregelen op korte termijn
De komende maanden neemt het Waterschap maatregelen bij vermoedelijke stankbronnen. Helaas kunnen we geen harde beloftes doen over de effectiviteit van die maatregelen, maar waarschijnlijk zorgen ze samen voor enige verbetering van de situatie.

De maatregelen zijn:

  • Er komt nog deze maand een extra filter bij het slibgebouw dat andere stoffen afvangt dan die worden afvangen met het filter dat in april is geplaatst;
  • De gasballon waarin tijdelijk biogas wordt opgeslagen heeft een dubbele wand, die ervoor zorgt dat de ballon in vorm blijft. De lucht uit die dubbele wand gaat naar buiten en wordt tot nu toe niet behandeld. Deze krijgt wel een behandeling. Waarschijnlijk is dit pas in november gerealiseerd. Er moet namelijk een specialistisch ontwerp gemaakt worden en er moet materiaal besteld worden;
  • Het slib afkomstig van de rioolwaterzuivering Dinther stinkt sterker dan ander slib. Er is voorlopig gestopt met de aanvoer van dit slib;
  • In het slibgebouw is een geurmaskeerder aanwezig. Dit is een stof die stank maskeert. Er wordt gecheckt of het effectief is om deze op een andere plek op te hangen.
  • Af en toe is het voor een goede werking van het zuiveringsproces nodig om de zogenaamde calamiteitentank in gebruik te nemen. Dit is een onafgedekte tank voor ongezuiverd rioolwater. Het Waterschap doet dit alleen als het echt niet anders kan. En als het toch nodig is, dan voegt men ijzerchloride toe. Deze stof neutraliseert stank.

Inloopavond
Het Waterschap kan zich goed voorstellen dat bewoners vragen hebben of meer willen weten. Daarom staan specialisten u graag te woord op dinsdagavond 8 oktober in de educatieruimte van de rioolwaterzuivering. U bent van harte welkom tussen 19:00 uur en 21:00 uur. Het adres is Treurenburg 4, ’s-Hertogenbosch.

Tot slot
De renovatie van de zuivering bevindt zich in een afrondende fase. De werkzaamheden hebben tot de zomer van 2018 voor overlast gezorgd. De huidige werkzaamheden doen dat niet meer. Dat betekent dat de huidige stankoverlast wordt veroorzaakt door de nieuwe zuivering. Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Het waterschap zet alles op alles voor een zuivering die net zo weinig of minder stankoverlast veroorzaakt dan voor de renovatie (voor 2016).

Zijn er vragen of opmerkingen, de omgevingsmanager van het Waterschap beantwoordt ze graag:

Colette van den Elshout
Waterschap Aa en Maas
+31 6 50 73 21 43
cvandenelshout@aaenmaas.nl
www.aaenmaas.nl

Postbus 5049, 5201 GA ‘s-Hertogenbosch
088-1788000

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *