Menu Sluiten

Aanvragen Omgevingsfonds Windpark de Rietvelden vanaf oktober 2022

Persbericht en uitnodiging

Aanvragen Omgevingsfonds Windpark de Rietvelden vanaf oktober 2022


’S-HERTOGENBOSCH – Inwoners, verenigingen en stichtingen uit de omgeving van Windpark de Rietvelden kunnen vanaf 1 oktober 2022 een bijdrage vragen uit het omgevingsfonds van Windpark de Rietvelden. Hiermee komt een deel van de opbrengst van de vier windmolens in ’s-Hertogenbosch ten goede aan de omgeving. De onafhankelijke stichting Omgevingsfonds Windpark de Rietvelden bepaalt welke aanvragen een bijdrage uit het fonds krijgen.

Geld is bedoeld voor meerdere doelen
Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen een bijdrage vragen uit het fonds als zij een project, initiatief of activiteit hebben die valt onder een of meerdere van de volgende doelen: duurzaamheid, groen in de buurt, leefbaarheid, andere sociale aspecten die bijdragen aan een betere buurt of wijk of beperking van mogelijk negatieve effecten van het windpark op de omgeving. Het fonds is bedoeld voor het gebied binnen 1775 meter rondom de windmolens. Dat zijn grote delen van Engelen, Maaspoort, Kruiskamp, Schutskamp en De Hambaken.

Aanvraagformulier op website
Op de website www.windparkderietvelden.nl/omgevingsfonds staat een aanvraagformulier waarmee inwoners, verenigingen en stichtingen een aanvraag kunnen doen voor een bijdrage. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 december 2022. Uiterlijk in maart 2023 wordt bekend gemaakt welke aanvragen dit jaar een bijdrage uit het omgevingsfonds krijgen toegekend. Wie het nu onverhoopt niet lukt om een aanvraag in te dienen: volgend jaar is er een nieuwe kans, ook weer in de periode van 1 oktober tot 15 december.

Op deze website staat ook meer achtergrondinformatie, inclusief het reglement van het omgevingsfonds. De onafhankelijke stichting Omgevingsfonds Windpark de Rietvelden bepaalt aan de hand van het reglement welke aanvragen een bijdrage uit het omgevingsfonds krijgen toegekend. Wie in contact wil komen met het bestuur van de stichting, kan mailen naar info@omgevingsfondsderietvelden.nl.

Naar verwachting circa 19.000 euro per jaar
De bijdrage aan het fonds vanuit het windpark is 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar. De verwachting is dat de vier windmolens circa 38.000 MWh per jaar opwekken, dus dat kan een jaarlijkse bijdrage aan het fonds zijn van circa 19.000 euro per jaar. De bijdrage van 0,50 euro per MWh wordt 15 jaar lang gedaan.

Op de hoogte blijven
Wie op de hoogte wil blijven van het omgevingsfonds, kan zich via www.windparkderietvelden.nl aanmelden voor de nieuwsbrief van het windpark. Daarin wordt onder andere gemeld wanneer een aanvraag kan worden ingediend en aan welke aanvragen bijdrages zijn toegekend.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Omgevingsfonds Windpark de Rietvelden bestaat uit:

Carina Harms (voorzitter), Henny Ketelaar (secretaris), Jeroen Kok (penningmeester) en Marc Beckers (algemeen bestuurslid).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *