Mededeling Waterschap over stankoverlast

Waterschap Aa en Maas denkt dat na diverse maatregelen de ergste stankoverlast op de Maaspoort is verdwenen. Het Waterschap vraagt wel bewoners alert te zijn en bij nieuwe problemen contact op te nemen.

Lees meer

Enquête nieuwe bomen Van Zwietenpark

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil bewoners van de Maaspoort laten participeren in het bomenplan rond het plaatsen van zestig nieuwe bomen in het Van Zwietenpark. Daarvoor kan je een enquête invullen op de website van de gemeente.

Lees meer

Start verbouwing SCC De Schans

SCC De Schans ondergaat de komende maanden een rigoureuze verbouwing. Het centrum blijft wel normaal geopend tot vrijdag 19 juli. Dan gaat het in verband met vakantie dicht tot en met zondag 18 augustus.

Lees meer