Menu Sluiten

Bouw 44 flexwoningen Belgeren gaat door

Gemeenteblad van ‘s-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
19-11-2021 09:00‘s-HertogenboschGemeenteblad 2021, 414545andere vergunning

Belgeren ‘s-Hertogenbosch, het bouwen van 44 flexwoningen, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verleend en treedt direct in werking

(niet wettelijk verplicht om te wachten tot einde bezwaartermijn)

Adres of locatie: Belgeren ‘s-Hertogenbosch

Omschrijving: het bouwen van 44 flexwoningen

Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo), Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO (art. 2.1 lid 1c )

Kenmerknummer: WB00059712

Datum besluit: 15-11-2021

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt door toezending aan aanvrager. Let op! Bekendmaking geschiedt in dit geval door toezending van het besluit, dus de termijn begint te lopen nadat het besluit is verzonden aan aanvrager, en niet nadat is gepubliceerd.

U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaarmaken.html indienen.

Voorlopige voorziening rechter

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd.

U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch.

Nadere informatie over bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van de overheid vindt u in het digitale informatieblad Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

Als u nog vragen heeft, of als u de aanvraag wilt inzien, neem dan contact op met het Omgevingsloket, tel. (073) 615 57 77, e-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *