Wijkraad start Wijkkalender

De Wijkraad heeft nu een dynamische wijkkalender. Iedereen kan daar zonder tussenkomst van een redacteur zijn eigen evenement op plaatsen. Dat komt direct in beeld. Voorwaarde is wel dat het evenement in onze wijk plaats vindt.

‘Samen Gezond Gesprek’ begint weer

Het zogenoemde ‘Samen Gezond Gesprek’ begint weer. Vanaf maandag 13 juli voortaan iedere maandag weer van 14:30-15:30 in Gezondheidscentrum Maaspoort gevestigd in SCC De Schans.

Wijkraad roept op tot behoud jongerencentrum De Poort

Namens de inwoners van de wijk Maaspoort in ’s-Hertogenbosch doet de Wijkraad Maaspoort een dringende oproep aan het college en de politiek. Dit met als doel het bewezen en succesvolle jeugdwerk in Maaspoort en omgeving te behouden.

Wijkraad wil herziening verhuizen bloedprikpost

Wijkraad Maaspoort heeft nogmaals bij het Jeroen Bosch ziekenhuis schriftelijk aangedrongen op herzienen van het besluit de bloedprikdienst in wijkcentrum SCC De Schans te verplaatsen naar Maaspoort Sport & Events. De Wijkraad wil haar standpunt graag toelichten in een gesprek met vertegenwoordigers van het JBZ.

Nieuwe fase aanpak stankoverlast rioolwaterzuivering

Waterschap Aa en Maas doet er alles aan de stankoverlast van de rioolwaterzuivering op Treurenburg zoveel mogelijk te beperken en in de nabije toekomst zelfs helemaal weg te werken. De omgevingsmanager van het Waterschap, Colette van den Elshout, informeerde ons over de huidige stand van zaken en de aanpak deze zomer.

Wijkkwis voorlopig van de baan

Geen Wijkkwis Maaspoort in oktober. De Werkgroep Maaspoort Kwis heeft in verband met de Coronabeperkingen de Wijkkwis voor oktober afgelast. Medio september wordt bekeken of er een nieuwe situatie is ontstaan. Ee tweede Wijkkwis komt er zeker.