Commissies

De wijkraad heeft tot nu toe vijf commissies (de ‘werkpaarden’) ingesteld, die zaken gaan aanpakken die onder een vast thema vallen. Dit kunnen structurele dingen zijn, maar ook tijdelijke projecten waarvoor dan aparte werk- en of projectgroepjes worden gevormd. In onze speerpunten voor 2017 zijn al een aantal concrete zaken genoemd, maar de belangrijkste taak voor alle commissies is nu eerst inventariseren wat er op hun werkgebied al aan initiatieven zijn en die zoveel mogelijk bundelen om te profiteren van elkaars ervaring en expertise. De plannen van aanpak van de diverse commissies zullen later op deze pagina’s verschijnen.

Het gewenste aantal leden varieert per commissie, maar aanvullingen liefst uit nog niet vertegenwoordigde buurten, zijn altijd van harte welkom. Ook als je maar een korte periode wilt meedenken of kunt meehelpen, meld je dan toch aan via info@wijkraadmaaspoort.nl, dan neemt de commissievoorzitter z.s.m. contact met je op om te kijken waar je de commissie kunt ondersteunen.

Communicatie & PR
Leden: voorzitter vacature, Wilbert Schreurs (Italiaanse buurt)

Jeugd (kinderen tot 12 jaar)
Leden: voorzitter vacature, Stefan van der Heijden (Het Zilverpark), Wendy Vos (namens De Plek), lid namens RKVV Wilhelmina en lid namens HSV Ons Genoegen Maaspoort (beiden nog aan te wijzen), tijdelijk aangevuld met leden voormalige activiteitencommissie Peter van den Bergh (Maasstroom) en Jordi Prins (Maasvallei)

Natuur & Milieu
Leden: Paco Calviño (Maasdal) voorzitter, Daniel Klinkenberg en Wim Stevens beiden namens Stichting Houd de Saren Groen (Abdijenbuurt)

Ouderen
Leden: Jan van Beusekom (Staatsliedenbuurt) voorzitter, Jacques van der Bijl (Italiaanse buurt)

Veiligheid (zowel buurt, sociaal als verkeersveiligheid)
Leden: Nick van Duren (Staatsliedenbuurt), Tom van der Ven (Abdijenbuurt), voorzitter vacature