Menu Sluiten

Wat de Wijkraad doet

Kerntaken

De Stichting Wijkraad Maaspoort is er voor de mensen in de wijk, het bevorderen van het welzijn en de sociale cohesie van de bewoners in de wijk Maaspoort en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. De volgende zaken zijn relevant:

 • Veiligheid in de wijk: verkeer, misdaad, overlast: vernielingen, vuurwerk ed.
 • Onderhoud van de buitenruimte (zwerfvuil, bestrating, groen, verlichting, water, speelplaatsen ed)
 • Sociale cohesie, netwerken en goed contact met actieve organisaties in de wijk.
 • Maatschappelijke ontwikkelingen: Bijvoorbeeld energie gebruik en terug dringen van fossiele brandstoffen in verband met luchtverontreiniging en klimaat verandering.

Werkwijze

De wijkraad legt contact met bewoners om input te verkrijgen. Zij onderhoudt een open overleg met haar partners: de gemeente (voornamelijk via de wijkmanager), het welzijnswerk, wijkpolitie, het buurtpreventieteam, ouderen en jongeren organisaties, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en andere relevante partners.

Actieplan 2024

Iedere maandelijkse vergadering van de Wijkraad is openbaar. Wel graag aanmelden via info@wijkraadmaaspoort.nl, ook voor de Thema avonden die in een grotere zaal plaatsvinden. Normaal gesproken zijn deze vergaderingen en thema avonden in De Schans vanaf 20.00 uur.

 • 30 januari                   Vergadering
 • 3 februari                   BuurtSchoon actie Zwerfafval
 • 27 februari                Vergadering
 • 26 maart                     Thema avond – Energiebesparing
 • 6 april                          BuurtSchoon actie Zwerfafval
 • 30 april                        Vergadering
 • 28 mei                         Vergadering
 • 1 juni                            BuurtSchoon actie Zwerfafval
 • 18 juni                         Thema avond – Dijkversterking Lith-Bokhoven
 • 30 juli                          Vergadering
 • 27 augustus               Vergadering
 • 7 september               BuurtSchoon actie Zwerfafval
 • 24 september            Vergadering
 • 29 oktober                Thema avond – Natuur, Groen en buitenruimte
 • 2 november                BuurtSchoon actie Zwerfafval
 • 26 november             Vergadering
 • 17 december             Vergadering