Menu Sluiten

Dijkverbetering rivier de Maas tussen Lith en Bokhoven

De ligging van Nederland aan de Noordzee en de aanwezigheid van meerdere grote rivieren maakt ons land kwetsbaar voor overstromingen. Bescherming tegen hoogwater is en blijft dan ook van levensbelang. In 2017 zijn hiervoor in Nederland nieuwe strengere normen voor waterveiligheid vastgesteld. Om aan deze normen te voldoen moeten de dijken in Nederland worden versterkt. Ook de dijk vanaf de sluis bij Lith tot en met Bokhoven.

Dit jaar is het waterschap Aa en Maas gestart met het project om de dijk tussen Lith en Bokhoven te versterken. Wellicht heeft u dit her en der al vernomen, maar mogelijk is het ook nieuw voor u.

Voorlopig duurt het nog meerdere jaren voordat waterschap Aa en Maas een ontwerp heeft voor de dijk. Afstemming met de omgeving is een belangrijk onderdeel van het project. Rond maart 2024 organiseren we als waterschap informatiebijeenkomsten over het project voor alle geïnteresseerden waarbij we ook in gaan op hoe belanghebbenden kunnen meedenken.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende link: www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/dijkverbetering-lith-bokhoven/#PagCls_83807

Wijkraad Maaspoort zal 18 juni 2024 een thema-avond wijden aan de dijkversterking van de Maas tussen Lith & Bokhoven. Nieuws hierover volgt snel!!