Menu Sluiten

Dit raakt ook Maaspoort! Verbreding en herstructurering A2 Deil – Vught

Jarenlang voerde het bestuur van de Wijkraad Maaspoort intensief overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch en Rijkswaterstaat over de gevolgen van dit traject voor onze wijk Maaspoort.
Steeds hebben wij gewezen op de gevolgen hiervan voor onze wijk.
Nu ligt er een ontwerpstructuurvisie die grote gevolgen gaat hebben voor Maaspoort.

Zienswijzen indienen ontwerpstructuurvisie A2 Deil-Vught

Vanaf woensdag 9 juni 2021 tot en met dinsdag 20 juli 2021 kan iedereen die dat wil, zijn mening geven over de voorkeursbeslissing A2 Deil-Vught zoals deze is opgenomen in de ontwerpstructuurvisie, het milieueffectrapport (MER) en alle achterliggende documenten. Dit pakket aan maatregelen heet de voorkeursbeslissing en is vastgelegd in de ontwerpstructuurvisie. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Verbreding van de A2 tussen knooppunten Deil en Empel met één rijstrook per rijrichting naar 2×4 rijstroken
  • Een extra brug over de Waal ten oosten van de bestaande brug
  • Een extra brug over de Maas ten oosten van de bestaande bruggen
  • Toevoeging van een derde rijstrook aan de parallelrijbaan van de A2 Ring ’s-Hertogenbosch. Daarbij gaat er een maximumsnelheid gelden van 100 km/u op hoofd en parallelbanen.
  • Aanpassingen in knooppunt Deil.
  • Maximale inzet op een Breed mobiliteitspakket

Meer info: https://www.mirta2deilvught.nl/nieuws/1976888.aspx

1 reactie

  1. Wim van der Ven

    Het is helemaal niet zeker dat de A2 weer net zo druk wordt na corona tijd. Dus stel die uitbreiding voorlopig maar uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *