De gemeente Maasdriel is een procedure gestart om langs de A2 bij Velddriel drie windmolens te bouwen (Windpark Lage Rooijen) in de buurt van de Maas. Hierbij worden de bewoners van Empel en Maaspoort direct betrokkenen. De drie geplande windmolens zullen aan onze kant goed zichtbaar worden met hun hoogte van ruim 200 mtr. De Wijkraad Maaspoort participeert in de klankbordgroep en heeft op 8 oktober j.l. een 2e bijeenkomst gehad.

  1. De online insteek van de Wijkraad voor die avond was:
    wat is nu de participatie tot nu uit oogpunt voor de bewoners, want de geplande informatiebijeenkomsten voor de inwoners van Empel en Maaspoort waren uitgesteld in verband met corona? Er is toegezegd dat de bewoners opnieuw geïnformeerd worden. Inmiddels zijn opnieuw strenge coronamaatregelen van kracht.
  2. Volgens beschikbare informatie zou voor deze windmolens een MER (milieu effect rapportage) uitgevoerd moeten worden, maar volstaat de projectleiding met ‘dat een eenvoudige toets voldoende was’. Er is ons geantwoord ‘dat na de verstrekte vergunning door de gemeente Maasdriel, door belanghebbenden zienswijzen zijn ingediend en is het gemis van de MER hierin ook benoemd en onderdeel van de bezwarenprocedure’.
  3. Er loopt een beroepsprocedure in de provincie Drenthe en wordt door de Raad van State gekeken naar een uitspraak van het Europese Hof over een toegewezen bezwaar in België. Daarin werd gewezen op het onvoldoende betrekken van de onder inwoners geldende bezwaren van slagschaduw, geluidsoverlast en schade aan vogels, etc., bij het verstrekken van de vergunningen. Als de Raad van State de Europese rechters volgt dan zijn die toetsingen met terugwerkende kracht geldend en…. zouden alle windmolens stil moeten worden gezet. Dit wordt door de huidige stroom- en windmolen leveranciers met argusogen gevolgd. Wij hebben aangegeven of het niet beter is de huidige vergunningverlening voorlopig op ‘on hold’ te zetten. De initiatiefnemers in de Bommelerwaard gaven aan zich niet in de geschetste problemen te herkennen.
  4. Door ons is aangegeven dat, zo signaleert de wijkraad, onder de bewoners van de wijk Maaspoort en Empel onrust begint te ontstaan over deze windmolens. Niet onlogisch gelet op het plaatsen van deze zeer hoge windmolens – ruim 200 mtr. – in zo’n mooi en kwetsbaar natuurgebied als het stroomgebied van de Maas. Waarom op de gekozen plekken aan de buitenrand van de gemeente Maasdriel, in het dorp Velddriel, en in de natuur ipv. midden in de eigen gemeente Maasdriel waardoor al hun bewoners van deze 3-windmolens zichtbaar kunnen genieten. Natuurlijk wordt het onderwerp windmolens bij de bewoners van heel Den Bosch inmiddels ook actueler vanwege het grote aantal windmolens dat in het gebied van Den Bosch en Oss, tussen de Maas en de A59 moet komen, waar plaats zou zijn voor 49 windmolens.

Wij brengen het effect van deze 3-windmolens op de inwoners van de Maaspoort en Empel via 3-fotoimpressies onder de aandacht. Zie pnt. 1, waarbij toegezegd is de bewoners opnieuw te informeren.

Mocht u meer te weten willen komen, alle informatie en de nieuwsbrieven, die zijn te vinden via:
https://www.windparklagerooijen.nl/