Menu Sluiten

Een thuis, niet alleen een dak boven je hoofd.

Op 7 juli 2021 organiseerde de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met Brabant Wonen een (digitale) informatieavond over de te bouwen flexwoningen op Belgeren in onze wijk Maaspoort.
Voor deze bijeenkomst waren vooral de bewoners van de omliggende woningen in een straal van 200 meter uitgenodigd. De deelname lag rond de 15 personen.

In de inleiding werd aangegeven dat het hier gaat om 44 (prefab) flexwoningen met een huurprijs van rond de € 500,00. De doelgroep bestaat uit 1 tot 2 persoonshuishoudens, zonder jonge kinderen.
Het gaat daarbij om actief woningzoekenden. Bij grote belangstelling vindt loting plaats.
De woningen worden gebouwd in 2 blokken tegenover de dierenkliniek.

Het ene blok zal bestaan uit 3 lagen, het tweede blok uit 2 lagen.
De bewoners krijgen een huurcontract van 2 jaar. De woningen zelf staan gepland voor maximaal 10 jaar.
Omdat de plaatsing van deze woningen is voorzien voor 10 jaar, hoeven ze niet te voldoen aan het bestemmingsplan van de gemeente. Toetsing hieraan is daarom niet van toepassing.
Oplevering van de woningen wordt verwacht in het 2e kwartaal van 2022.

Een aantal aanwezigen maakte gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Deze hadden vooral betrekking op geluidsoverlast, beperkte parkeergelegenheid, verkeersveiligheid en het verloren gaan van de groenvoorzieningen aan de rand van de wijk Maaspoort. Behoud van groenvoorziening in en rondom Maaspoort was destijds een voorwaarde voor het bouwen van de wijk.

Bezwaren en vragen kunnen alleen nog op korte termijn worden ingediend bij de gemeente.
Informatie is in te zien op het stadskantoor.

www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplanning

3 reacties

 1. Fritz Spliethoff

  De Stichting Houd de Saren Groen heeft het college van Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch een formele brief geschreven met betrekking tot het bouwen van 44 tijdelijke woningen op Belgeren.

  In die brief gaat de stichting onder andere in op:
  – De locaties Belgeren en de Saren zijn de enige locaties direct aanliggend aan de – luchtvervuiling en geluidsoverlast veroorzakende – snelwegen A2 en A59, waar nieuwe “groene longen” zouden kunnen worden aangelegd ter compensatie van de vele honderden bomen die de laatste jaren in Maaspoort zijn gerooid en niet zijn terug geplant/herbeplant. Met het bebouwen van de Belgeren gaat weer een kans voorbij om ook maar een fractie te herstellen van wat is verloren gegaan.
  – In een brief van de Stichting Houd de Saren Groen (14 maart 2019 ) aan wethouder Van der Geld heeft de stichting gewezen op het advies uit 2018 van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) die onder meer decentrale overheden oproept “gezondheidsbevordering via de leefomgeving” na te streven. De Rli zegt daarover dat “een aantrekkelijke, vanuit gezondheidsperspectief ingerichte, openbare ruimte bij plannen tot verdichting (binnenstedelijk bouwen) belangrijk is, om gezonde keuzes van bewoners mogelijk te maken. Het doordenken van transitieopgaven vanuit gezondheid acht de Raad ook van belang voor het maatschappelijk draagvlak. Zonder oog voor een gezonde leefomgeving zal de steun voor verdichting vanuit de samenleving naar verwachting snel afbrokkelen”. Een van de suggesties in het advies van de Rli is het aanleggen van omliggend groen in steden. Ook wordt aanbevolen de burgers hierbij nauw te betrekken!
  – De uitgangspunten in de rapportage van de stichting van mei 2018, waarbij de Stichting het groen dat nu nog in de wijk aanwezig is wil behouden en dat waar mogelijk nieuw groen wordt aangelegd. De conclusies en aanbevelingen in die nota hadden en hebben de instemming en ondersteuning van de wijkraad Maaspoort.

 2. Fritz Spliethoff

  Vanuit de Maaspoort in Den Bosch klinkt felle kritiek op bouwplannen van de gemeente. Die wil 44 tijdelijke woningen in de Belgeren bouwen, pal aan de snelweg en de gemeentwerf. ‘De locaties zijn absoluut ongeschikt.’

  De stichting Houd de Saren Groen haalt in een brief aan het college van B&W uit naar de gemeente. “De locaties Belgeren en de Saren zijn de enige locaties aan de snelwegen A2 en A59, waar nieuwe bomen zouden kunnen worden aangelegd ter compensatie van de vele honderden bomen die de laatste jaren zijn gerooid en niet zijn terug geplant”, schrijft voorzitter Peter Janssen.

  De bouwlocatie, met rood aangegeven

  Ook de Wijkraad Maaspoort schaart zich achter de brief, zo laat men aan Dtv Nieuws weten. Ja, de bezwaarmakers snappen naar eigen zeggen dat de woningnood enorm is, maar dat mag de leefbaarheid in de Maaspoort niet in de weg staan.

  De flexwoningen aan de Belgeren zijn bedoeld voor één-en tweepersoonshuishoudens, zoals jongeren en starters. Ook mensen die bijvoorbeeld vanwege een scheiding met spoed een woning zoeken kunnen er tijdelijk terecht.

  Wil je er wel wonen?
  Liever bomen dan huizen, dus. Want er is volgens Houd de Saren Groen al zoveel gekapt. Daarnaast vraagt Janssen zich af hoe fijn het wonen aan de Belgeren eigenlijk is. “Zowel de locatie Belgeren als de locatie de Saren is naar onze stellige overtuiging absoluut ongeschikt voor huisvesting vanwege de matige luchtkwaliteit en de voortdurende geluidsoverlast en de mogelijke gezondheidsschade die daardoor aan toekomstige bewoners wordt toegebracht.”

  Een informatieavond op 7 juli wordt door bestuursleden van de stichting een aanfluiting en een farce’ genoemd. “Er is geen enkele vraag beantwoord. Deze zijn doorverwezen naar een jurist en een medewerker van BrabantWonen. Daarmee doet de gemeente zelfs niet de geringste moeite om de schijn weg te nemen dat alles al is geregeld.”

  De stichting wil nu documenten zien waaruit zou blijken dat het met de luchtkwaliteit en geluidsoverlast (van de snelweg en gemeentewerf) wel meevalt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *