Menu Sluiten

Eerste fase aanpak stankoverlast afgerond

Het Waterschap Aa en Maas heeft een begin gemaakt met de toegezegde aanpak van de stankoverlast in met name het westelijke deel van de Maaspoort. De eerste signalen van de al genomen maatregelen lijken positief, want het lijkt erop, dat de intensiteit van de overlast in de dagen na carnaval enigszins is afgenomen. Het Waterschap houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en zal middels metingen het effect van de maatregelen blijven meten. Aan de hand van de metingen komen er mogelijk aanvullende maatregelen. Het Waterschap werkt door tot er een definitieve oplossing is bereikt.

Waar komt de stank vandaan? Onderzoek heeft aangetoond, dat de stank afkomstig is van de filters bij het slibgebouw van de rioolwaterzuivering nabij Treurenburg. Die filters moeten de stank afvangen bij het slibgebouw, maar uit het onderzoek bleek, dat ze dat onvoldoende doen. De aannemer, die betrokken is bij de renovatie van de slibtanks heeft intussen de vulling van een van de filters vervangen. De oude vulling nam alleen de stof op die normaal gesproken zorgt voor stank bij een zuivering. De stank waar omwonenden last van hebben komt naar alle waarschijnlijkheid van andere stoffen. Deze ontstaan bij het mengen en opslaan van slib. De nieuwe vulling filtert een breed spectrum van stoffen. De lucht uit het slibgebouw wordt nu zoveel mogelijk door het filter met de nieuwe vulling geleid. Het Waterschap verwacht, dat de stank hierdoor substantieel afneemt.

Volgens het Waterschap kan er tussentijds nog wel stankoverlast worden ervaren. Men vraagt begrip daarvoor, omdat er nog altijd aan een definitieve oplossing wordt gewerkt. Zoals gezegd volgt het Waterschap het effect met metingen en zullen indien nodig aanvullende maatregelen worden genomen.

Gezondheidsrisico?
Veel mensen vragen zich af of de stank ook een risico vormt voor de gezondheid. Er is volgens het Waterschap geen reden om aan te nemen dat de stank slecht is voor de gezondheid. “De stank wordt veroorzaakt door stoffen die je al ruikt bij hele lage concentraties. De concentraties van deze stoffen in de lucht zijn zo laag, dat ze geen enkel risico vormen voor de gezondheid.”

Het Waterschap spreekt de hoop uit, dat met deze eerste maatregel de ergste stank achter de rug is. De instantie zal de omwonenden op de hoogte houden van de resultaten van de metingen en van aanvullende maatregelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *