Menu Sluiten

Gemeente wacht met besluit randweg op A2 aanpak

Over de zogenaamde West lang variant bij de ontsluiting van de Oostelijke Gemeentedelen heeft de Wijkraad op 20 maart 2019 een openbare wijkraadsvergadering gehouden. Ondanks de verwachting dat deze randweg langs de A59 de Maaspoortweg zou ontlasten, waren de aanwezigen tegen deze nieuwe weg langs Maaspoort. Dit omdat men de huidige (met name geluids-) overlast al te groot vindt. Als deelnemer aan de Klankbordgroep is dit standpunt door de Wijkraad uitgedragen in deze Klankbordgroep.

Uit een studie door RoyalHaskoningDHV blijkt dat de investering in deze optie erg hoog is en er verkeer van het snelwegennet naar het onderliggende wegennet trekt en dat is niet de bedoeling. Ook is het niet mogelijk om een ontwerp te maken zolang nog onduidelijk is wat er met de A2 gebeurt. Daarom werd deze variant niet als haalbaar gezien.

Het is echter nog te vroeg om te juichen over het niet doorgaan van de weg langs Maaspoort, omdat geen van de onderzochte varianten een oplossing biedt. De hoop is nu gevestigd op de MIRT A2 studie waarbij gekeken wordt of de aansluiting Rosmalen en knooppunt Empel worden gecombineerd. Hierbij kan dan de aansluiting vanuit het oosten op de A2/A59 worden verbeterd. Mocht dit echter niet gedaan worden dan blijft de variant langs Maaspoort een mogelijkheid. Zolang er geen oplossing is voor de Groote Wielen blijft ook het risico van toenemend sluipverkeer door Maaspoort.

Voor de A2 voortgang zie:  https://www.mirta2deilvught.nl/home/default.aspx . De combinatie van knooppunt Empel en de aansluiting Rosmalen is hierbij de belangrijkste factor voor Maaspoort.

Blijf deze website volgen om op de hoogte te blijven. Eind 2020 zou er meer bekend moeten zijn over de A2 ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *