Op maandag 28 augustus start de eerste fase van het herstraten van een aantal straten in de Maaspoort. De rijbaan van Fleringen, tussen de Maaspoortweg en de Buurschappenlaan (Fleringen 83-89), is voor circa 3 weken afgesloten voor het autoverkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Voetgangers kunnen het werk passeren. In overleg met Arriva rijdt de bus tijdelijk niet door een deel van de Maaspoort.

De totale werkzaamheden worden in 7 fasen uitgevoerd en duren tot het einde van dit jaar. De rijbaan van Fleringen, Polderwaard, Marie Koenenlaan en de Troelstradreef worden opnieuw bestraat. De werkzaamheden bestaan uit het herstraten van de rijbaan. De trottoirs worden herstraat, waarbij we zoveel mogelijk de bestaande tegels gebruiken. Per fase ontvangen de direct aanwonenden aanvullende informatie over parkeren en het aanbieden van afval.

Voor vragen neem contact op met de opzichter van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte, tel. (073) 615 31 85 of stuur een e-maal naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl o.v.v. ‘herstraten Maaspoort’.