Menu Sluiten

Informatiebijeenkomsten visie energielandschap

’s-Hertogenbosch zoekt ruimte voor duurzame energie. Denk jij mee?

Zoals tijdens de laatste openbare wijkraadbijeenkomst in Maaspoort ook aan de orde kwam, heeft de gemeenteraad in 2016 de doelstelling vastgesteld om in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Om dit te realiseren moet er veel energie worden bespaard en veel energie worden opgewekt. De gemeente ’s-Hertogenbosch is van plan om in de periode tot 2050 over te gaan van fossiele energie, zoals aardgas en kolen naar duurzaam opgewekte energie. Duurzame energie opwekken kan bijvoorbeeld met windmolens en zonnepanelen.

Er melden zich steeds meer initiatieven bij de gemeente voor zonnepaneelvelden en windturbines. Om een antwoord te formuleren op deze initiatieven, stelt de gemeente ‘s-Hertogenbosch de visie energielandschap op. Deze gaat over het gehele grondgebied van de gemeente. Hierin zal worden beschreven op welke plekken in de gemeente ruimte is voor opwekking van duurzame energie en welke randvoorwaarden hieraan verbonden zijn. De visie gaat verder dan alleen energie, Het geeft een beeld van de wijze waarop het landschap er in de toekomst uit kan gaan zien en hoe energieopwekking gekoppeld kan worden aan zaken als natuur en ontwikkelingen in de landbouw.

In gesprek met bewoners
Aangezien dit een ingrijpende ontwikkeling is, worden alle bewoners uitgenodigd om met mee te denken over de invulling hiervan op een van vier identieke informatiebijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten die plaatsvinden op 31 januari en 7, 18 en 25 februari gaat de gemeente voor het eerst met bewoners en organisaties in gesprek over de visie energielandschap. De avonden worden ingericht in de vorm van een ‘markt’, waar informatie over diverse onderwerpen wordt gegeven. Dit zijn onderwerpen zoals: energietransitie, duurzame energie en natuur en de wijze waarop windturbines en zonnevelden in het landschap kunnen passen.

Daarover wil de gemeente ook graag jouw mening horen en wordt iedereen gevraagd om mee te denken. Dit bijvoorbeeld door ons in verschillende spelvormen voor de dilemma’s van de verschillende duurzame oplossingen te stellen. Dit is niet de enige keer dat de gemeente bewoners gaat spreken. Wanneer een globale opzet van de visie is gemaakt, gaat de gemeente opnieuw met bewoners en organisaties in gesprek. Wijkraad Maaspoort vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk meningen worden gehoord, dus beveelt deze bijeenkomsten van harte aan.

Data en locaties

Kom wanneer je hier meer over wilt weten of ideeën over hebt naar één van de vier informatiebijeenkomsten!
De bijeenkomsten starten om 19:00 uur en duren tot 21:00 uur. Je bent vanaf 18:45 uur welkom.

31 januari Bestuurscentrum ’s-Hertogenbosch Achter het Stadhuis 5-7, ‘s-Hertogenbosch

7 februari Gemeenschapshuis De Meent Prins Bernhardplein 10 Nuland

18 februari Sociaal-Cultureel Centrum De Biechten Vincent van Goghlaan 1, ‘s-Hertogenbosch

25 februari Windkracht 5, de Groote Wielen Deltalaan 140, Rosmalen

Om een indruk te krijgen van de opkomst wordt verzocht je aan te melden voor de bijeenkomst via dit digitale formulier.
Wil je meer informatie over de bijeenkomsten of de visie? Neem dan contact op met de gemeente via dit contactformulier.

2 reacties

  1. Ad in ‘t Groen

    Ik wilde graag een afspraak maken met een energieadviseur van het Maaspoort Energie Initiatief, maar ik weet het op de site niet te vinden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *