Beste allemaal,

Wij neem even de vrijheid om jullie het volgende voor te leggen.
Hierbij een vraag aan jullie om een verzoek te steunen om een referendum te houden over Ruimtelijke onderbouwing ‘Windpark De Rietvelden. Het verzoek tot referendum is opgezet door tegenstanders van de 4 geplande windturbines, evenals wij dat zijn. Wij, bewonerscomité Engelen, steunen dit initiatief om zo gezamenlijk weerstand te bieden.

Op 9 mei stemt de gemeenteraad over het initiatief van en aantal bedrijven waaronder Heineken over een aantal windturbines gepland vlakbij Engelen en in de polder bij de Gemaalweg. Inmiddels is duidelijk dat het onderzoek naar de gevolgen gekleurd blijkt en dat de gemeente niet meer terug kan en wil richting de bedrijven. De gemeente boekt de klimaatwinst in terwijl de bedrijven dat ook doen. Dubbelop terwijl uit allerlei onderzoek en ervaringen in ook windrijke provincies in 2015-2017 duidelijk wordt dat windenergie op zee inmiddels bijna of (op korte termijn) zonder subsidie kan.

Echter de gemeente Den Bosch wil ergens tussen de 20- 40 turbines op gemeente grond plaatsen de komende jaren.

Daarnaast is:

  • in Nederland de afstand van turbines tot bebouwing door ons drukke land, bijna nooit groot genoeg om ze veilig te realiseren;
  • het slechte rendement van windturbines rond Den Bosch is alleen met subsidies (naar de bedrijven) op te poetsen;
  • de gevolgen en lasten zijn voor de bewoners (verzoek om lagere OZB lijkt haalbaar) maar belangrijker is dat de waarde van huizen 5-10% omlaag gaat en dat niet alleen binnen straal van 1 km (bijv. Vlacie zit op 850 meter)
  • de gevolgen voor de directe  omgeving (ook qua gezondheid) worden inmiddels overal ter wereld onderzocht omdat hier reden toe is  bijvoorbeeld in ( gidsland) Denemarken nu door de WHO. Sylvia van Manen ( huisarts te Engelen) heeft zich hierin verdiept en spreekt inmiddels op diverse plaatsen in hierover.

Tot slot blijkt dat er ook in Maaspoort en Kruiskamp veel weerstand is terwijl het gemeentebestuur gewoon doordendert. Van het opgelegde draagvlak dat er voor windturbines moest zijn van de gemeenteraad (besluit in 2014) is geen sprake. De tegenstanders zijn niet tegen windenergie, (zijn zelfs voor) alleen is de energietransitie van de gemeente nu ingezet op oneigenlijke gronden, gestuurd door een aantal bedrijven.

Het referendum is één van de manieren om de trein tot stilstand te brengen en van daaruit samen na te denken over de noodzakelijke energietransitie. Want we willen graag hieraan meewerken en meedenken.

Voor de gemeenteraad hebben wij een eenvoudige top 5 opgesteld, dit los van allerlei gesprekken die er met fracties zijn geweest. Deze bijlage is bijgevoegd. Als je meer informatie wilt, laat het dan even weten.

Wij hopen dat je meewerkt via onderstaande link of de stembus op het gemeentehuis en perron3 neem dan je legitimatie mee.

Download HIER PDF ‘Top 5 tegen Molenparkt’

Bewonerscomité Engelen

Share