Menu Sluiten

Meldpunt Overlast Maaspoort

Na een succesvolle start van het Meldpunt Overlast Maaspoort, begin 2022, brengt de Wijkraad Maaspoort het Meldpunt opnieuw onder de aandacht van de bewoners van Maaspoort.

De meldingen die binnen kwamen zijn serieus genomen en besproken met vertegenwoordigers van het wijkmanagement, politie, gemeente, jongerenwerk/Farent en Buurtpreventie Team (BPT). Dit leidde in veel gevallen tot goede oplossingen.

De Wijkraad onderhield daarbij het contact met de aanbrengers van de meldingen. Dit om de voortgang te volgen.

Toch blijken er nog steeds incidenten te zijn die om aandacht vragen.

Daarom brengt de Wijkraad Maaspoort het Meldpunt Overlast Maaspoort opnieuw onder de aandacht van de bewoners van onze wijk.

Ook nu zullen de meldingen anoniem worden besproken met de daar voor in aanmerking komende instanties en organisaties. Daarnaast onderneemt de wijkraad in voorkomende gevallen ook zelf actie.

Tips:

  • Maak gebruik van de juiste kanalen toepasselijke wijze van melden. Dat leidt tot een grote kans dat je een serieuze reactie krijgt en voorkomt dat je van kastje naar de muur gestuurd voelt. Voorbeeld: meld voor zaken naar gemeente over openbare ruimte via de website van de gemeente en druk op “melding doen”. Of gebruik de ‘Buiten Beter app’
  • Nog een voorbeeld: gebruik meld misdaad anoniem als je iets strafbaars ziet en het lastig vindt om daar aangifte van te doen. Dan kan de politie deze informatie verwerken en daarop een plan maken.

Meldingen van overlast kunnen worden ingediend op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *