Menu Sluiten

Onderzoek stankoverlast rioolwaterzuivering gaat door

Waterschap Aa en Maas zet het onderzoek naar stankoverlast in onder meer onze wijk voort. De afgelopen week ontvingen omwonenden de volgende brief van Colette van den Elshout, omgevingsmanager van het Waterschap.

Beste mevrouw, meneer,

Langs deze weg informeren wij u over de stand van zaken om de stankoverlast afkomstig van de rioolwaterzuivering ‘s-Hertogenbosch weg te nemen. Ondanks eerdere maatregelen is de overlast nog niet verdwenen. Uit onze wekelijke metingen blijkt dat we beduidend minder stankstoffen uitstoten. Helaas is dat nog onvoldoende. De stankstoffen ruik je immers al bij extreem lage concentraties. Dat betekent dat er meer maatregelen nodig zijn. We praten u bij over een nieuwe maatregel en een bestaande maatregel, die helaas vertraagd was. Ook laten we u weten hoe ver we zijn met de analyse van de stankdagboeken. Tot slot laten we u een extra mogelijkheid zien om stankoverlast te melden.

Extra maatregel bij het slibgebouw
Een van de belangrijkste boosdoeners is het slibgebouw. Daarom hebben we hier al diverse maatregelen uitgevoerd. Deze week voegen we daar een extra maatregel aan toe: we schermen de hal af, waar slib van andere zuiveringen ligt opgeslagen. We hebben veel vertrouwen in deze maatregel, maar er is een kleine kans dat het averechts werkt. Als vrachtwagens het slib storten, wordt de lucht kortstondig naar buiten geduwd. Grote afzuiginstallaties leiden deze lucht naar de filters. Ook sproeien we geurmaskeerder over de vrachtwagen, een soort luchtverfrisser. De praktijk moet uitwijzen of dit voldoende is. Mocht de overlast juist toenemen in plaats van afnemen, dan halen we de afscherming weer weg. Om de afscherming te kunnen plaatsen staan vandaag, morgen en maandag overdag de twee grote roldeuren van de slibhal open. We hebben vandaag geen klachten ontvangen, maar mogelijk leidt dit tot extra overlast. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Afronding maatregel bij de struviettank
Zoals eerder gemeld, zouden alle andere maatregelen voor de Kerstdagen zijn uitgevoerd. Bij een maatregel zat het werk helaas tegen. Het gaat om de afdekking van de struviettank en de plaatsing van een filter bij deze tank. De tank is voor de Kerst afgedekt, maar de plaatsing van het filter liep vertraging op. De werkzaamheden hieraan worden nog deze week afgerond.

Stankdagboek
Enkele bewoners hebben bij elkaar acht weken alle stankwaarnemingen bijgehouden in een stankdagboek. Alle gegevens uit de dagboeken zijn inmiddels gekoppeld aan processen op het terrein en aan weersomstandigheden. Op dit moment analyseren specialisten de informatie en buigen zij zich over conclusies. Binnenkort informeren wij u over de resultaten.

Melden stankoverlast
Voortaan kunt u stankoverlast ook digitaal melden met uw DigiD. Dat kan op: www.aaenmaas.nl/stankzuiveringdenbosch. Uw gegevens worden dan automatisch ingevuld en u kunt de status van uw melding online volgen. Ook zonder uw DigiD kunt u een online melding doen.

We vinden het erg vervelend dat veel bewoners nog steeds last hebben van stank. We hopen dat bovengenoemde maatregelen de situatie verbeteren. We volgen dit zeer nauwlettend. Intussen brengen we mogelijke vervolgstappen in kaart, voor het geval de maatregelen nog niet afdoende zijn. Uiteraard blijven we u op de hoogte houden van de voortgang.

Met vriendelijke groet,

Colette van den Elshout
omgevingsmanager waterschap Aa en Maas
06 50 73 21 43
MAIL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *