Menu Sluiten

Ook in Maaspoort natuurvriendelijker groenbeheer

De gemeente gaat vanaf 1 mei 2019 selectief minder maaien in de stad. In plaats van vijftien keer per jaar wordt er op gekozen plaatsen nog maar twee keer per jaar gemaaid. Daarvoor heeft de gemeente een aantal plekken in de stad uitgekozen, gezamenlijk 15,2 hectare grond, dat zijn ongeveer twintig voetbalvelden. In de Maaspoort zijn twee plekken aangewezen, namelijk grasstroken aan Haskerland en Kloosterlaan (zie plattegronden onderaan).

Het mindere maaien gebeurt niet om te bezuinigen, maar om kruiden en bloemen de kans te geven te bloeien en zaad te vormen. Hierdoor ontstaat een natuurvriendelijk leefgebied voor planten en dieren. Veel soorten vlinders, wilde bijen, vogels en kleine zoogdieren vinden hier voedsel en schuilplekken. In het begin ziet u lang en ruig gras, maar na verloop van tijd komen er vanzelf meer (bloeiende) kruiden bij. Het kan wel een aantal jaren duren, dus geduld is vereist.

Locaties in Maaspoort
In Maaspoort gaan de gemeente diverse plekken natuurvriendelijk beheren. Deze plekken liggen in de buurt van de watergangen bij Haskerland en de Koningshoeve.

Natuurvriendelijk beheer is onderdeel van een aaneengesloten netwerk van stadsnatuur. Dit netwerk vormt een route waarlangs planten en dieren zich (veilig) kunnen verplaatsen. Meer natuur in de stad zorgt voor meer leven, maar ook voor verandering van de openbare ruimte. Het heeft invloed op de beleving van de omgeving. Dat zal voor sommigen even wennen zijn. De één vindt het misschien rommelig terwijl de ander er juist van geniet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *