Ouderen voor Ouderen in Maaspoort

Een groep ouderen in de wijk Maaspoort van ’s-Hertogenbosch heeft het initiatief genomen om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen, die iets wezenlijks betekenen voor leeftijdgenoten. Als naam is gekozen: Ouderen voor Ouderen (OvO), een naam die de lading dekt!

Deze initiatiefgroep is al sinds 2008 actief en organiseert een veelheid van activiteiten met als doel de sociale samenhang in de wijk te bevorderen. De activiteiten bestrijken een breed interessegebied, van ontspanning en cultuur tot educatie over uiteenlopende onderwerpen, meestal in combinatie met een gezamenlijke maaltijd. Niets is immers prettiger voor mensen die vaak alleen zijn, dan contact te kunnen leggen met medeburgers. Wat is nou leuker: in jezelf praten of met anderen?

Het antwoord is duidelijk en dat is de kracht van OvO: samen plezierige en interessante dingen doen. Soms gaat het om een grote groep deelnemers (40 tot 60) dan weer een kleinere groep (10 tot 30). OvO ontvangt subsidie van de Gemeente ’s-Hertogenbosch en van de deelnemers wordt een financiële bijdrage gevraagd om de kosten te dekken.

Alle activiteiten worden georganiseerd door de initiatiefgroep van een wisselende samenstelling maar met ten minste vijf leden met de volgende taken:

  • communicatie en correspondentie
  • aanmelding en registratie
  • financieel beheer
  • organisatie en planning van de activiteiten
  • algehele coördinatie.

Activiteiten
Er wordt naar gestreefd jaarlijks een twaalftal activiteiten te organiseren op het gebied van cultuur, educatie en ontspanning. Dan moet u denken aan:

  • museumbezoek, muziek en literatuur
  • voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen
  • excursies, quizzen en lezingen

Download HIER het jaarplan voor 2020

Download HIER het jaaroverzicht voor 2019
Download HIER het jaaroverzicht voor 2018
Download HIER het jaaroverzicht over 2017
Download HIER het jaaroverzicht over 2016

Waar kunt u ons vinden?
Willem van Loo, 073-6445331; wvanloo@home.nl
Henny Sterken, 073-8795245; HennySterken@loeve.org