Menu Sluiten

OVO breekt lans voor kwetsbare ouderen

Ouderen voor Ouderen (OVO) probeert geïsoleerde kwetsbare ouderen in de wijk in deze zware tijden de helpende hand toe te steken. De organisatie roept mensen op deze kwetsbare groep bij te staan in de problemen die ze ondervinden om te voorzien in de noodzakelijke levensbehoeften zoals de dagelijkse boodschappen. Een geweldig initiatief, wat veel aandacht verdient.

Wij ontvingen onderstaande open brief van Willem van Loo van de OVO. Van onze kant van harte aanbevolen.

Beste vrienden van de OvO,
Vandaag, zondag 15 maart 2020, is gebleken dat de Corona-epidemie dusdanige vormen heeft aangenomen dat de Nederlandse overheid allerlei mogelijkheden van “sociale onthouding” heeft afgekondigd, in ieder geval tot 6 april 2020. Dat betekent dat onze groepsbijeenkomsten, te beginnen bij de bijeenkomst in de Schans op 26 maart 2020, vooralsnog dienen te worden geannuleerd, zeker omdat het gaat om (mogelijk) kwetsbare ouderen en als van het openbaar vervoer gebruik moet worden gemaakt,
Maar “sociale onthouding” staat haaks op de doelstelling van OvO, namelijk het versterken van de “sociale samenhang” in de wijk, met name voor de soms eenzame ouderen. En daarom het volgende initiatief:
Omdat vooral kwetsbare ouderen ontraden wordt zich onder de mensen te begeven is het voorstelbaar dat een aantal van hen problemen heeft zich van de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. Maar er zijn genoeg vitale ouderen die in staat en bereid zullen zijn om de wekelijkse boodschappen voor deze groep in te kopen en bij hen af te leveren tot de overheidsmaatregelen zullen worden opgeheven. Daarom de volgende oproep:
• Zijn er ouderen onder u die deze dienst aan hun mede wijkbewoners willen leveren?
• Zijn er ouderen onder u die van deze mogelijkheid gebruik willen maken?
Spreekt deze oproep u aan, meldt u zich dan uiterlijk 18 maart a.s. bij Henny Sterken, telefoon 06-44914860 of e-mail hennysterken@loeve.org hetzij als ontvanger, hetzij als brenger van de boodschappen.
OvO zal vervolgens koppels samenstellen van ontvanger en boodschapper onder de voorwaarde dat hun adressen en e-mail gegevens onderling mogen worden uitgewisseld en dat de betreffende ontvanger en boodschapper onderling in goed vertrouwen e.e.a. financieel afwikkelen zonder verdere tussenkomst van OvO.
Wij hopen op uw spoedige reactie om e.e.a. bij voldoende respons te regelen.
Met vriendelijke groeten,
Willem van Loo, namens de Initiatiefgroep Ouderen voor Ouderen
15 maart 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *