Wijkraad Maaspoort heeft dit voorjaar (zie het bericht van 6 maart 2017) samen met andere naastgelegen wijken tussen de A2 en Vlijmen geprobeerd de tijdelijke verlaging van de maximum snelheid van 120 km naar 100 km op de A59 een permanent karakter te geven. Ook voor dat deel van de A59 tussen aansluiting West en de A2, waar nu 120 km mag worden gereden. Helaas hebben we geen succes gehad met ons bezwaarschrift (zie bijgaande beslissing).

Het bestuursorgaan concludeert tot: Niet ontvankelijk, omdat wij geen belanghebbenden zijn. Het verkeersbesluit heeft geen betrekking op een wegvak waar de organisaties bij betrokken zijn. Strikt genomen is dat zo. Naar onze mening is het wel een kort door de bocht beslissing, waarbij men niet verder heeft (willen) kijken dan de neus lang is. Het bezwaarschrift was er nu juist op gericht, ze wel iets verder te laten kijken. Nu geconcludeerd is tot niet-ontvankelijkheid komt men niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift. In overleg met de collega-wijkraden hebben we besloten tegen deze beslissing niet in beroep te gaan bij de rechtbank. Dit heeft o.i. weinig zin, de rechter toetst slechts of het bestuursorgaan tot deze beslissing heeft kunnen komen en zal naar verwachting in de redenering van het bestuursorgaan meegaan.

De bezorgdheid over de A59, zowel qua geluid als verslechtering luchtkwaliteit, is helaas iets wat al een paar jaar speelt. In 2015 hebben wij (als wijktafel Maaspoort, de voorloper van de wijkraad) onze steun gegeven aan het bezwaarschrift van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven tegen het AKU besluit om bij de afslag Maaspoort de op- en afritten wat te verlengen  “opdat t.z.t. de maximum snelheid tussen afslag West en de A2 naar 130 km/u kan”. Wijkraad West diende ook een bezwaar in met vergelijkbare strekking. Dat bezwaar is niet “toegekend”, maar het plan was “abusievelijk” ook voor ons stukje A59 gemaakt en dat werd er n.a.v. onze bezwaren weer uitgehaald.

Vanaf 2016 hebben we gezamenlijk de A59 problematiek op de politieke agenda proberen te zetten. Daartoe heeft een afspraak plaatsgevonden met leden van de Tweede Kamer o.a. CDA.,  terwijl ook bijv. Judith Hendrickx van de Bossche Groenen heeft aangegeven elke snelheidsvermindering van 120 km naar 100 of mogelijk naar 80 (laatste waarschijnlijk niet echt haalbaar) te steunen.

Eigenlijk zitten alle bewoners van het A59 deel aan de westkant van de A2 (Maaspoort,  Noord, Engelen en West) met hetzelfde probleem en we pakken dit dus gezamenlijk aan, terwijl we ook aansluiting hebben met Rosmalen, Molenhoek en Maliskamp.

Ook in het Bewonersradenoverleg met de gemeente is dit een terugkerend gespreksonderwerp en als het goed is, wordt dit bij het bewonersradenoverleg van 28 september opnieuw geagendeerd. Zeker met het oog op de komende gemeenteraadverkiezingen is dit een punt dat we onder de aandacht zullen blijven brengen!