Speerpunten

Het wijkraadbestuur heeft de volgende speerpunten voor 2017 gedefinieerd die tijdens de eerste wijkraadbijeenkomst op 29 september 2016 uitvoerig met de aanwezige wijkbewoners zijn besproken:

Communicatie
Er is een communicatieplan gemaakt waarin een goed werkende en goed onderhouden website een eerste prioriteit is. Daarnaast blijft er behoefte aan nieuwsbrieven op centrale locaties als winkel- en gezondheidscentra, denkend aan senioren en de toenemende vergrijzing, vandaar ook de speciale ouderencommissie onder leiding van Jan van Beusekom, die de ouderen van de wijk Maaspoort ook vertegenwoordigt in de Seniorenraad. Wijkbewoners moeten weten dat er een wijkraad is en wat we met elkaar zouden kunnen doen voor Maaspoort.

Jeugdactiviteiten
Aan de andere kant kent onze wijk een flinke instroom van jonge gezinnen, waardoor het gebrek aan jeugdactiviteiten alleen maar duidelijker wordt. Het is als eerste stap belangrijk om te inventariseren welke activiteiten reeds plaatsvinden, denk bijvoorbeeld aan nieuwe kinderwerker Divers, Maaspoort Kids, Kindervakantieweek, maar ook het betrekken van de ouders van jonge kinderen, misschien via ouderverenigingen of scholen. Dit zal door de Jeugdcommissie met voorzitter Karel Barten worden opgepakt.

Veiligheid
Een ander speerpunt is de veiligheid van de wijk. Denk hierbij niet alleen aan sociale veiligheid, maar ook de verkeersveiligheid, met name de drukte op de Maaspoortweg waarover veel wijkbewoners zich zorgen maken.