Speerpunten

Het wijkraadbestuur heeft de volgende speerpunten gedefinieerd (mei 2019):

Communicatie
Bekendheid van de wijkraad is essentieel, dus communicatie blijft dan ook voor het komende jaar een belangrijk aandachtspunt. Vooral met de wijkbewoners maar ook met initiatiefnemers van activiteiten.

Het blijft moeilijk  om alle wijkbewoners te bereiken met name de mensen die niet of weinig gebruik maken van internet. Om begrijpelijke redenen van privacy kan de gemeente geen namen en adressen verstrekken, dus is de wijkraad grotendeels afhankelijk van huis-aan-huisbladen, eigen posters, flyers, spandoeken etc.

Onze website wordt gemiddeld door zo’n 1000 bezoekers per maand bekeken. Onze facebookpagina werd op 31 december 2018 door 312 personen geliket en door 339 personen gevolgd en dit aantal groeit nog wekelijks. Regelmatige plaatsing van berichten ook op deze social media blijft daarom belangrijk.

Om wijkbewoners te attenderen op activiteiten – niet alleen van de wijkraad maar ook andere niet -commerciële evenementen –  pleit de wijkraad voor informatieborden bij de toegangswegen van de wijk. Daarnaast werkt de wijkraad aan een informatiezuil in het winkelcentrum Maaspoort.

Er blijft een grote behoefte aan nieuwsbrieven en flyers op centrale locaties als winkel- en gezondheidscentra, denkend aan het toenemende aantal senioren en de toenemende vergrijzing. Wijkbewoners moeten weten dat er een wijkraad is en wat we met elkaar en voor elkaar zouden kunnen doen voor Maaspoort.

Veiligheid
De veiligheid in en van de wijk Maaspoort is een van de speerpunten van de wijkraad. Daartoe onderhoudt de wijkraad nauwe contacten met de wijkagent(en) , Farent , Maatschappelijk werk , het Gezondheidscentrum, KBO en het buurtpreventieteam. Daarbij wordt ingestoken op een regulier coördinerend overleg .

De wijkraad steekt daarbij in op verbetering van de leefbaarheid en saamhorigheid. Het vergroten van het besef bij de wijkbewoners bij elkaar te horen en elkaar te steunen. Het gaat daarbij niet alleen om de sociale veiligheid, maar ook om de verkeersveiligheid.

De wijkraad ondersteunt verschillende acties en activiteiten  op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en saamhorigheid. Speciale aandacht hebben hierbij de jeugd, senioren en alleenstaanden. Zo vinden er voorlichtingsbijeenkomsten plaats over ‘Veiligheid in en om huis’ m.b.t. een betere beveiliging, nieuwe oplichtingspraktijken aan huis, zakkenrollerij en de digitale vorm van oplichtingspraktijken.

De klankbordgroep Ontsluiting Oostelijke Gemeentedelen ’s-Hertogenbosch (KGB) heeft het afgelopen jaar een aantal mogelijke maatregelen besproken. Wijkraad Maaspoort als lid van de KGB wil wijkbewoners hierbij betrekken, omdat een van de mogelijke oplossingen de Maaspoort raakt. Dit was daarom het hoofdonderwerp van de eerste openbare wijkraadbijeenkomst in  2019.

Senioren
De wijkraad werkt hierbij samen met de verschillende ouderenorganisaties in de wijk, als de KBO, Ouderen voor Ouderen en Ouderen Sociëteit Maaspoort.

Zo nam de wijkraad het initiatief voor het stationeren van een DUO-fiets in de wijk Maaspoort. Een initiatief dat is overgenomen door de gemeente ’s-Hertogenbosch en zal worden uitgebreid naar andere wijken van de gemeente.

Daarnaast vinden er activiteiten plaats die met name gericht zijn op senioren, zoals het Diner Dansant.

De wijkraad pleit voor uitbreiding van het aantal seniorenwoningen in de wijk, zo mogelijk gekoppeld  (kleine) verzorgingscentra, zodat mensen oud kunnen worden in hun eigen wijk. Daarnaast blijft de leefbaarheid voor (eenzame) ouderen en de veiligheid  in en om huis een belangrijk speerpunt voor de wijkraad.