Menu Sluiten

Sportvissers en wijkbewoners Maaspoort ‘flabbergasted’ over stenen oevers Noorderplas

Update

Dit najaar wordt een informatieavond georganiseerd waar de gemeente ‘s-Hertogenbosch haar bijgestelde plannen voor de Noorderplas zal toelichten. De datum hiervan zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Wijkbewoners uit Maaspoort en Hengelsportvereniging Ons Genoegen zijn overdonderd door de plannen van de gemeente Den Bosch om de hardhouten walbeschoeiing aan de Noorderplas te vervangen door stenen oevers van basalt. In cultureel centrum De Schans liepen maandagavond de gemoederen hoog op.

Tijdens een informatiebijeenkomst presenteerde de gemeente Den Bosch haar plannen voor het plaatsen van stenen oevers aan de Noorderplas. Door middel van informatiestands, foto’s, situatieschetsen, het uitdelen van vragenformulieren en ruimte te geven voor het stellen van vragen hoopte de gemeente de bezoekers voldoende te informeren over de plannen. 

De wijkbewoners, Hengelsportvereniging Ons Genoegen en voorzitter van de wijkraad reageerden echter verbaasd en verrast op de plannen van de gemeente. Zij wisten wel dat de gemeente bezig was zich te oriënteren op nieuwe walversteviging, maar niet dat dit zou gaan bestaan uit een stenen oever. Volgens de wijkbewoners leidt dit tot een verminderde toegankelijkheid voor bezoekers en vissers, belemmering van het uitzicht en de kwaliteit van de Noorderplas. Het gevoel overheerst dat de gemeente de knoop al heeft doorgehakt voordat de bewoners überhaupt ingelicht zijn. De gemeente Den Bosch geeft per mail aan dat het vervangen van de wal met stenen noodzakelijk is om de oever te beschermen tegen golfslag en noemt het doel van de inloopbijeenkomst ‘het delen van het voorstel van het plan’ en wilde de bewoners de kans geven te reageren op het voorstel. Dat is in ieder geval gelukt. 

Overdonderd

Wijkraadvoorzitter Chris Lampe richtte zich op de informatieavond tot de projectleider van de gemeente Den Bosch, blijkt uit beelden van Maaspoort Nieuws: “Ik betreur het dat deze plannen niet eerder naar voren zijn gekomen. De wijkraad is totaal niet op de hoogte gebracht. We zijn flabbergasted en overdonderd. Jullie hadden als gemeente de taak om de wijk te informeren, zeker via de wijkraad. Dan hadden wij voor jullie een avond kunnen organiseren waarbij we eerder de bewoners hadden kunnen informeren. Dit is een gemiste kans”, aldus Lampe.

De gemeente Den Bosch geeft aan dat er met de wijkraad is afgesproken hen ‘nog beter mee te nemen in het proces’. 

Deze plannen zijn schadelijk

Gerry Vorstenbosch, Hengelsportvereniging Ons Genoegen

Zorgen over toegankelijkheid

Secretaris Gerry Vorstenbosch van Hengelsportvereniging Ons Genoegen maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van visstekken en de toegankelijkheid van de Noorderplas wanneer de geplande 1100 meter aan stenen oever daadwerkelijk gestort wordt. “Deze plannen zijn schadelijk voor de vereniging. Als dit doorgaat kunnen we geen wedstrijden voor 160 vissers meer organiseren omdat er minder visstekken zijn, onze mindervalide leden kunnen dan helemaal niet meer vissen en eventuele wildgroei aan riet dat tussen de stenen kan groeien, kan het zicht op de Noorderplas gaan blokkeren. Wij pleiten dan ook voor het vernieuwen van de bestaande hardhouten walbeschoeiing zodat we alsnog dicht aan de oever kunnen vissen en de Noorderplas toegankelijk en natuurlijk blijft.” 

Het klopt dat er minder plaatsen over blijven voor mindervaliden

Gemeente Den Bosch

De gemeente Den Bosch erkent dat het aanbrengen van stortsteen minder natuurvriendelijk is dan een traditionele natuurvriendelijke oever, maar ‘beter dan een damwand’. De persvoorlichter: “Er blijft bij stortsteen een geleidelijke overgang tussen oever en water, wat bij een damwand niet het geval is.”

Wat betreft de eventuele begroeiing en het uitzicht schrijft de gemeente het volgende: “Een combinatie van stortsteen ingestrooid met grond geeft een goede voedingsbodem voor begroeiing en dit geeft een natuurlijke aanblik. Jaarlijks zal de oever geheel of gedeeltelijk kunnen worden gemaaid zodat het uitzicht voor het grootste deel van het jaar niet wordt belemmerd.” Dat er daadwerkelijk gemaaid gaat worden en door wie, wordt niet toegezegd.  De gemeente verzamelt op dit moment alle reacties en past op basis daarvan het plan ‘waar mogelijk’ aan.

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *