Menu Sluiten

Fietstunnel onder de A59

Een van de taken van een Wijkraad, is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente. Helaas heeft de informatie met betrekking tot het voornemen om het cameratoezicht bij de fietstunnel onder de A59 te verwijderen, de Wijkraad niet tijdig bereikt. Gebleken is dat daarbij geen sprake was van opzet. Hoe dan ook, het bericht daarover viel ‘rauw op het dak’, zowel bij de Wijkraad, als bij bewoners. Vraagtekens werden gezet bij het besluit, achterliggende redenen waren niet of nauwelijks bekend. Het besluit leidde tot onrust, met name met betrekking tot veiligheid.

Wijkraad Maaspoort in gesprek met de burgemeester

Naar aanleiding van de onrust is door de wijkmanager een gesprek geregeld tussen de Wijkraad en burgemeester . Dit gesprek vond plaats op vrijdag 12 januari 2024, op het Stadhuis. Bij dit gesprek waren aanwezig burgemeester Mikkers, wijkmanager Joost Ankone namens de gemeente ’s-Hertogenbosch en Gerard Nijboer, secretaris en Chris Lampe, voorzitter, namens Wijkraad Maaspoort.

De Burgemeester heeft een toelichting gegeven over de redenen waarom kritisch is gekeken naar het waarom van cameratoezicht. Een beslissing over het wel of niet handhaven van cameratoezicht wordt besproken in de Veiligheidsdriehoek. Deze driehoek bestaat uit de burgemeester, de officier van justitie en de politie. In zo’n driehoek wordt met betrekking tot cameratoezicht naar de volgende aspecten gekeken:

 1. Is er een probleem ten aanzien van openbare ruimte en veiligheid?
 2. Is er een probleem met betrekking tot verkeersveiligheid?
 3. Is cameratoezicht te rechtvaardigen in het kader van opsporing van criminaliteit?

Door de Veiligheidsdriehoek is gekeken naar het aantal incidenten over de afgelopen jaren. Daarbij is geconstateerd dat een minimaal aantal incidenten is gemeld. Op basis daarvan wordt geen reden meer gezien om het cameratoezicht op deze locatie te continueren. Dat is geen politiek besluit. Het behoort tot de taak van de burgemeester om dit besluit uit te voeren.  De burgemeester realiseert zich dat zo’n besluit zwaar kan vallen bij bewoners, met name vanwege een gevoel van onveiligheid. Echter duidelijk is gemaakt dat de Veiligheidsdriehoek geen oordeel geeft op basis van ‘een gevoel van onveiligheid’ maar puur en alleen afgaat op harde feiten, incidenten.

 De Wijkraad heeft namens bewoners van Maaspoort laten weten dat het besluit wordt betreurd. De toelichting die ter onderbouwing van het besluit is gegeven is echter duidelijk.

fietstunnel A59

Onderzoek naar de verbetering van de infrastructuur fietstunnel

Door de Wijkraad is daarop gevraagd of het mogelijk is dat de fietstunnel kan worden opgeknapt. Daarbij is onder andere gewezen op mogelijke aanpassing van verlichting, evenals andere onderhoud technische aanpassingen of verbeteringen. De burgermeester vond dit een prima idee. Hij gaf aan opdracht te zullen geven om de tunnel op zo kort mogelijke termijn samen met leden van de Wijkraad, de Wijkmanager en betrokken ambtenaren te schouwen en te komen tot een plan om de tunnel aan te pakken.

De schouw heeft inmiddels plaatsgevonden. De volgende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de fietstunnel:

 • De verlichting rondom de tunnel wordt verbeterd.
 • De verlichting in de tunnel wordt verbeterd op dit moment schijnt het licht uit de armaturen slechts tot de streep van het fietspad, nieuwe verlichting zal het fietspad en het voetpad in het geheel verlichten.
 • De tunnel wordt schoongemaakt door de gemeente
 • Er wordt bekeken of het hek naast de uitgang van de tunnel (klokkenlaan zijde) opnieuw kan worden geplaatst

Rond de zomer wordt bekeken of het gewenste effect (een overzichtelijkere, minder donkere en schone tunnel) bereikt is, of dat er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Wijkraad Maaspoort realiseert zich dat er bewoners zijn die moeite zullen blijven houden met het besluit om het cameratoezicht bij de fietstunnel te beëindigen.

1 reactie

 1. Bart

  Opmerkelijke besluitvorming en ook opmerkelijk dat de Wijkraad de toelichting vanuit de gemeente duidelijk vond.
  Het cameratoezicht is namelijk destijds gestart ivm diverse serieuze incidenten. Het succes van het cameratoezicht resulteert nu in het weghalen van de camera’s.
  Dus we gaan nu wachten op nieuwe incidenten en vervolgens worden er weer camera’s geplaatst……
  Het zou natuurlijk logischer zijn om te concluderen dat de camera’s het gewenste effect hebben en deze dus moeten blijven hangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *