Menu Sluiten

Tweede stap aanpak stankoverlast

Eerder deze week liet Waterschap Aa en Maas weten, dat in de aanpak van de stankoverlast van de rioolwaterzuivering een filter de vulling was vervangen. Hierdoor worden veel meer stoffen gefilterd, die mogelijk voor de overlast zorgen. Intussen is van het tweede filter de automatisering aangepast, zodat het filter effectiever is. Ter plekke heeft dit al geleid tot afname van de stank. Maar er komen ook nog klachten binnen bij het Waterschap. Die worden zeer serieus genomen. Daarom voert het Waterschap de komende dagen extra metingen en een nieuw bronnenonderzoek uit. Waar mogelijk neemt men direct maatregelen. Denk aan snelle oplossingen, zoals het dichten van kieren waar eventueel lucht doorheen kan. De uitslagen van de extra metingen zijn begin april bekend.

Hoe zat het ook alweer?
Op de rioolwaterzuivering aan de Treurenburg zuivert het Waterschap rioolwater van inwoners en bedrijven uit ’s-Hertogenbosch en omgeving. De zuivering wordt sinds 2016 gerenoveerd. Na het proces van afvalwater zuiveren blijft een restproduct over: slib. Op de nieuwe zuivering verwerkt men dit slib – en ook het slib van een aantal andere zuiveringen – om er groen biogas van te maken. Dit proces vindt plaats in het zogeheten slibgebouw. Hier wordt de lucht gefilterd. Deze filters bleken onvoldoende te werken. Beide filters zijn intussen aangepakt.

Wanneer is de stank weg?
Hoe vervelend ook, dat is op dit moment ook voor het Waterschap onduidelijk. Dat hangt af van het effect van alle maatregelen bij elkaar. Mogelijk is de stank al afgenomen na de maatregelen aan de filters. Het effect wordt gemeten, maar het Waterschap is ook benieuwd naar de ervaringen van omwonenden. Men stelt het op prijs als u bewoners hun ervaringen kenbaar maken,als het nog steeds stinkt maar graag ook wanneer men vooruitgang bespeurt.

U kunt met klachten terecht op telefoonnummer 088 17 88 000

Ga ook naar de website van het Waterschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *