Menu Sluiten

Vuurwerkoverlast in Maaspoort

Het Meldpunt Overlast Maaspoort van de Wijkraad Maaspoort wordt de laatste weken overspoeld met meldingen van ernstige overlast van het afsteken van illegaal vuurwerk. En nu is het pas oktober!

Vooral het speeltuintje achter de Buurtschappenlaan, rondom de Noorderplas, de omgeving Hofstedenlaan, het schoolplein van de Sterrenbosch en de omgeving van het winkelcentrum moeten het ontgelden.

Het afsteken van dit illegale vuurwerk vindt vooral plaats op de donderdag, vrijdag en zaterdagavonden. En het zijn harde knallen. Naast geluidsoverlast veroorzaakt dit vuurwerk ook vuurwerkresten op straat, stoep en speelpleinen.

De Wijkraad Maaspoort vindt dat hier snel een einde aan moet komen en is daarover in overleg met de politie, Buurt Preventie Team en het wijkmanagement van de gemeente.

3 reacties

  1. Fritz Spliethoff

    Gisteren (10 okt) zijn 9 meldingen van vuurwerkoverlast binnengekomen bij het Meldpunt Overlast Maaspoort. Vanmorgen (11 okt) 24!!
    Dit kan toch niet! Als locaties worden dit keer aangegeven: Gele Plein, Sluisweg, Saren en bij de Bolwoningen. Ook worrdt er melding gemaakt van het gebruik van Karbiet en Cobra’s.

  2. Fritz Spliethoff

    Citaat uit een van de meldingen:
    ‘Ik heb anderhalve week geleden twee kinderen aangesproken op hun gedrag: vuurwerk op speeltuin in Maasvallei. Waarop ik weet waar 1 kind woont en de andere ook ongeveer. Een van de kinderen gaf aan dat zijn vader het vuurwerk voor hem koopt. Ik heb toen gezegd dat ik ze hier nog 1 keer betrap ik naar de ouders stap. Al anderhalve week niks meer gezien, maar ze zijn dus verplaatst. Nu weet ik niet of het dezelfde kinderen zijn, maar ik schat ze 10/11 jaar.’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: