Jaarplan Maaspoort

In onze wijk werken veel partijen samen, zoals de gemeente, wijkagenten, de wijkmanager, Divers wijkwerkers en het sociaal wijkteam. Maar bijvoorbeeld ook scholen en de beheerders van SCC De Schans spelen een grote rol in de wijk. Alle betrokken partijen komen jaarlijks samen om gezamenlijk een plan van aanpak ‘Kansen voor de wijk’ te maken, waarmee de komende periode aan de slag wordt gegaan. De wijkraad Maaspoort wordt ook uitgenodigd voor dit netwerkoverleg  om input te geven voor het komende jaarplan. Ter informatie vind je hierbij het jaarplan van het afgelopen jaar met daarbij separaat ook algemene informatie over de gezondheid van de Maaspoort inwoners onderverdeeld in jeugd en volwassenen plus ouderen.

Jeugd in beeld, ‘s-Hertogenbosch Maaspoort: Download PDF

‘s-Hertogenbosch in beeld, Maaspoort: Download PDF

Leeswijzer wijk in beeld, ‘s-Hertogenbosch: Download PDF

Resultaten kansen Maaspoort-Empel: Download PDF