Menu Sluiten

Ouderen voor Ouderen

Een groep ouderen in de wijk Maaspoort van ’s-Hertogenbosch heeft in 2008 het initiatief genomen om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen, die iets wezenlijks betekenen voor leeftijdgenoten.

Als naam is gekozen: Ouderen voor Ouderen (OvO), een naam die de lading dekt. Inmiddels is in 2020 OvO veranderd in een stichting op verzoek van de gemeente en heet nu

Stichting Ouderen voor Ouderen in Maaspoort

Het driekoppig bestuur van de stichting, aangevuld met enkele vrijwilligers, organiseert een veelheid aan activiteiten met als doen de sociale samenhang in de wijk te bevorderen. De activiteiten bestrijken een breed interessegebied van ontspanning en cultuur tot educatie over uiteenlopende onderwerpen, meestal in combinatie met een gezamenlijke maaltijd. Niets is immers prettiger om contact te leggen met de deelnemers op een ontspannen manier. De kracht van OvO is samen plezierige én interessante dingen doen.

OvO ontvangt subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch en van de deelnemers wordt een financiële bijdrage gevraagd om de kosten te dekken.

Alle activiteiten worden georganiseerd door het bestuur en ten minste twee vrijwilligers met de volgende taakverdeling:

  • Communicatie en correspondentie
  • Aanmelding en registratie
  • Financieel beheer
  • Organisatie en planning van de activiteiten
  • Algehele coördinatie.

Er wordt naar gestreefd jaarlijks een twaalftal activiteiten te organiseren op het gebied van cultuur, educatie en ontspanning. Dan kan gedacht worden aan:

  • Museumbezoek, muziek en literatuur
  • Voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen
  • Excursies, quizzen en lezingen

Om een indruk te krijgen van onze activiteiten download hier de jaarverslagen over 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016.
Lees ons jaarplan voor 2022 om een indruk te krijgen van de nieuwe plannen.

Waar kunt u ons vinden?

Willem van Loo, 073-6445331
Henny Sterken, 073-8795245