Wijkbudget

Onlangs is de wijk- en buurtmonitor 2016 verschenen. Deze monitor geeft inzicht hoe het gaat met de wijken en buurten in onze gemeente. Daarmee kunnen bewoners – via hun bewonersadviesgroep – beter bepalen waaraan ze vanaf 1 januari 2017 hun wijk- en dorpsbudget willen besteden met als doel gezamenlijk tot verbeteracties te komen en de opgaande lijn in wijken en buurten te versterken.

Voor de wijk Maaspoort is komend jaar vanuit het W&D-budget een bedrag van € 75.590 beschikbaar.
Hoe dat geld kan worden besteed en waaraan wordt door de voorzitter van de bewonersadviesgroep Maaspoort (BAG-MP) uitgelegd in de Wijkgericht Werken Maaspoort uitgave van januari 2017 (zie bijgevoegde PDF).

Lees meer over het wijkbudget: Download PDF

Aanvragen of meer informatie vind je via deze link: https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.html

Presentatie Bewonersadviesgroep

Een tiental wijkbewoners was donderdagavond 26 januari naar wijkcentrum De Schans gekomen voor de officiële presentatie van de bewonersadviesgroep Maaspoort (kortweg BAG-MP). Voorzitter Harrij Schmeitz gaf een toelichting op de samenstelling en werkwijze van dit nieuwe adviesorgaan, zie onderstaande PDF.

Download presentatie