Wijkbudget

Onlangs is de wijk- en buurtmonitor 2016 verschenen. Deze monitor geeft inzicht hoe het gaat met de wijken en buurten in onze gemeente. Daarmee kunnen bewoners – via hun bewonersadviesgroep – beter bepalen waaraan ze vanaf 1 januari 2017 hun wijk- en dorpsbudget willen besteden met als doel gezamenlijk tot verbeteracties te komen en de opgaande lijn in wijken en buurten te versterken.

Voor de wijk Maaspoort is komend jaar vanuit het W&D-budget een bedrag van € 75.590 beschikbaar.
Hoe dat geld kan worden besteed en waaraan wordt door de voorzitter van de bewonersadviesgroep Maaspoort (BAG-MP) uitgelegd in de Wijkgericht Werken Maaspoort uitgave van januari 2017 (zie bijgevoegde PDF).

Lees meer over het wijkbudget: Download PDF

Aanvragen of meer informatie vind je via deze link: https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.html

Huidige stand wijkbudget vind je HIER

Presentatie Bewonersadviesgroep

Een tiental wijkbewoners was donderdagavond 26 januari naar wijkcentrum De Schans gekomen voor de officiële presentatie van de bewonersadviesgroep Maaspoort (kortweg BAG-MP). Voorzitter Harrij Schmeitz gaf een toelichting op de samenstelling en werkwijze van dit nieuwe adviesorgaan, zie onderstaande PDF.

Download presentatie