Menu Sluiten

Wijkbudget (BAG)

Een van de taken van de wijktafel (de voorloper van de wijkraad) in Maaspoort was destijds het beoordelen van BIG-aanvragen (de zogenaamde bewonersinitiatiefgelden).
In 2017 is de BIG-regeling met enkele andere subsidies samengevoegd tot een wijk-, buurt- en dorpsbudget. Dit is een subsidieregeling voor en door bewoners die in hun wijk, buurt of dorp aan de slag willen met fysieke zaken, sociale activiteiten of de veiligheid in de leefomgeving.

De hoogte van het wijk- en dorpsbudget wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld op basis van het aantal inwoners van de wijk. Voor de wijk Maaspoort is in 2021 een bedrag van bijna € 73.000 beschikbaar.

Op basis van een aantal algemene uitgangspunten en specifieke spelregels per wijk bekijkt een bewonersadviesgroep (kortweg BAG) de wijkbudgetaanvragen en adviseert de wijkmanager hierover. Op basis van dat advies kent de wijkmanager budgetten toe of wijst aanvragen af.
De bewonersadviesgroep Maaspoort is een zelfstandig adviesorgaan, dat bestaat uit diverse bewoners van de wijk, opdat zoveel mogelijk buurten in de BAG zijn vertegenwoordigd.

Hier kun je zien aan welke initiatieven in Maaspoort eerder wijkbudget is besteed. Een aantal ideeën zijn door de coronamaatregelen in 2020 niet gerealiseerd, maar die initiatieven zijn voor zover mogelijk uitgesteld tot 2021 of later. (Bijlage 1  Bijlage 2)

Meer informatie vind je HIER