Menu Sluiten

Wijkraad Maaspoort: ‘Behoud Jongerencentrum De Poort’

Namens Wijkraad Maaspoort spreekt Paul Walgering (penningmeester) de raadsleden toe.

De Wijkraad Maaspoort wil De Poort, als organisatie zoals wij die kennen, behouden.
Deze mogelijkheid heeft de gemeenteraad als ‘Macht’ binnen de lokale politiek, die het College B&W niet bezit,  om via uw budgetrecht als gemeenteraad het voortbestaan financieel te kunnen garanderen.

Een wijkraad die voor het voortbestaan al eerder via diverse media de aandacht vroeg, via haar toenmalige voorzitter de heer Kees Hettinga. Een wijkraad Maaspoort die reeds voor het uitbreken van het Corona met De Poort had afgesproken gezamenlijke activiteiten op touw te zetten, niet alleen in de richting van jongeren maar ook voor oudere doelgroepen.

Uiteindelijk trad na problemen bij De Poort een nieuw bestuur aan met nieuwe plannen. Het bestuur van de wijkraad verwachtte dat het wel goed zou komen tussen de verantwoordelijk wethouder en De Poort, je moet je kansen pakken, maar …helaas weer gezeur over De Poort.

HOE KAN DEZE FOUT (de poort korten op subsidie) SIMPEL WORDEN HERSTELD?

Allereerst moet Paul Walgering namens de wijkraad melden, dat is de basis om de fout van wethouder Kahya te herstellen, dat hij in 2-gemeenten, in totaal 10-jaar, wethouder is geweest. Wethouder op o.a. de terreinen financiën, welzijn, onderwijs. Hoe het Jongerencentrum De Poort te werk ging heeft hij van nabij kunnen meemaken. Helaas te kort, was hij bestuurslid bij De Poort.
Bij De Poort is men in staat haar overheadkosten laag te houden. Een voorbeeld: Jongeren poetsen zelf, ondersteund door een oudere vrijwilliger. Zo wordt alles met of door jongeren gedaan. Van schoonmaak tot back-office: een substantieel deel van de overhead kost niets en elke euro budget wordt zorgvuldig besteed.

Bij De Poort is men in staat direct opvang te verlenen aan een jongere die daar aanklopt. Meteen wordt deze jongere in de werkwijze opgenomen en start zodoende de hulpverlening. Energiek, modern en aanspreekbaar en juist NIET stroperig en budgettair duur zoals bij haar zusterorganisatie Farent.

Naar de besparing aan Zorgkosten door deze wijze van werken vanuit De Poort in de zorgketen wordt niet of onvoldoende gekeken. Ze verdienen de subsidie eigenlijk terug.  De jongerenwerkers werken ook vanuit de straat en in de wijk. Wat kan dan nog het probleem zijn bij de verantwoordelijk wethouder?
Als bestuur van de wijkraad krijg je een warm gevoel als je de toegevoegde waarde van De Poort herkent aan de opvang van jongeren en de rol die ze inneemt onder de gehele Bossche jeugd.

De social media in Den Bosch staan bol op het behouden van De Poort. Ik heb her en der aangegeven dat het openhouden in feite makkelijk kan. Iets dat de Wijkraad Maaspoort ook graag wil om straks na het Coronatijdperk gezamenlijk op te trekken binnen het Welzijn.

De afgelopen weken hebben we de discussie over wie de ‘macht en de tegenmacht in de politiek bezitten, van nabij in Den Haag kunnen volgen.
Hier in Den Bosch heeft de gemeenteraad ‘de macht’, die zijn door de burgers gekozen. De burger wil in grote aantallen dat De Poort open blijft.
Uw wijkraad Maaspoort wil dit ook, want De Poort maakt deel uit van onze gemeenschap en heeft zich meer dan bewezen.
U kunt namelijk via het budgetrecht de vereiste gelden voor De Poort beschikbar stellen en als de wethouder dit niet wil, voor hem jammer dan.
U herstelt als gemeenteraad het vertrouwen met de burger over dit onderwerp en bent ervan verzekerd dat straks een ijzersterk tandem klaarstaat, de wijkraad Maaspoort en het Jongerencentrum De Poort om de jeugd op te vangen en andere activiteiten, ook met ouderen, te ondernemen.

De wijkraad Maaspoort is ook verder mee te denken in de richting van oplossingen.

Mede namens de Wijkraad Maaspoort,

Paul Walgering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *