Menu Sluiten

Wijkraad roept op tot behoud jongerencentrum De Poort

OPROEP aan de politiek/bestuur ’s-Hertogenbosch

Wijkraad-voorzitter Kees Hettinga heeft een open brief geschreven aan het College van B en W en de gemeenteraad over het dreigende teloorgaan van jongerencentrum De Poort, omdat de gemeente twee fulltime jongerenwerkers elders in de stad inzet. Daarmee vermindert het aantal professionele en ervaren krachten in De Poort met 55%. Het jongerencentrum in de Maaspoort heeft al jaren een uitstekende naam. Mede door die jongerenwerkers. Het voortbestaan van dit voor onze wijk en ook andere wijken in Den Bosch-Noord zo succesvolle en door alle partijen geroemde jongerencentrum staat nu onder grote druk.

Hieronder de open brief van Kees Hettinga.

Onder de inwoners van de Maaspoort is grote beroering ontstaan over het teloorgaan van de in de wijk begonnen jeugdcentrum De Poort. De wijkraad Maaspoort vindt op basis van de bekende gegevens dat De Poort zelfstandig moet blijven met de fte’s waarmee het bewezen heeft succesvol jeugdwerk te leveren met uitstekende resultaten, zoals door alle partijen worden geroemd.
Het stadsbestuur en de partijen in de gemeenteraad stellen allen dat De Poort moet blijven vanwege het goede werk dat er gedaan wordt. Dit goede werk bestaat uit:

 • Jongeren betrokken bij Events
 • Veel contactmomenten met jeugd
 • Bijdragen aan ondersteuning bij de opvoeding
 • Ondersteuning in zelfontwikkeling en talent
 • Coaching van vrijwilligers en stagiaires
 • Zinvolle (vrije) tijdbesteding en ontwikkeling van vaardigheden
 • Sportactiviteiten zoals Life Style Challenge
 • Ouders betrekken bij opvoeding en opleiding
 • Vertrouwen opbouwen in jongeren die langere tijd bij De Poort komen door hen toegang te geven tot het gebouw buiten openingsuren

Daarnaast zijn in het kader van de wijkscan veiligheid 2019 afspraken gemaakt met De Poort over het verminderen van jongerenoverlast in de wijk Maaspoort.

De Wijkraad Maaspoort denkt dat al deze resultaten bedreigd worden en vraagt de gemeente om aan te geven hoe De Poort met 2 parttime onervaren medewerkers dit in stand kan houden terwijl 2 ervaren fulltime medewerkers worden teruggetrokken (55% minder uren beschikbaar). De Poort als gebouw handhaven is niet hetzelfde als De Poort als instituut behouden.
Verder hebben we de volgende vragen en opmerkingen

 1. Het belangrijkste argument voor de gemeente om 2 jeugdwerkers uit De Poort weg te halen is dat de Maaspoort overbedeeld is t.o.v. de rest van de stad, dit geldt ook voor Noord als geheel. Het is bekend dat De Poort niet alleen de jeugd uit Maaspoort trekt, maar ook van buiten Maaspoort. Daarbij de opmerking dat volgens de Nationale Jeugdraad het landelijk gemiddelde 1 fte per 820 jongeren is, ’s-Hertogenbosch zit dus onder het landelijk gemiddelde voor het aantal jeugdwerkers.
 2. Onduidelijk is ook wat ambulanter betekent. Als ambulanter betekent dat de jeugd minder wijk gebonden is dan is het niet logisch om op wijkbasis naar de bezetting te kijken en is het argument dat de jeugd ambulanter is geworden juist een argument tegen het delen van het aantal jeugdwerkers door het aantal inwoners van een wijk Deelt u deze argumentatie?
 3. De gemeente gaf aan dat de periode tot 1 juli zou worden gebruikt om de Poort de gelegenheid te geven zich aan de nieuwe situatie aan te passen, door de eerste jeugdwerker per 1 juli terug te trekken. Er wordt geen opening geboden om de periode te verlengen. Volgens de wijkraad zou het gezien de Coronacrisis logisch zijn om deze periode te verlengen. In Nederlandse gemeenten zijn genoeg voorbeelden dat vanuit beleidsterreinen een pas op de plaats wordt gemaakt, vanuit De Poort wordt ook een vorm van Zorg/Welzijn georganiseerd. Waarom wordt de zaak toch zo onder druk gezet?

Namens de Wijkraad Maaspoort
Kees Hettinga
Voorzitter Wijkraad Maaspoort

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *