Bewonersraden

De gemeente ’s-Hertogenbosch kent verschillende adviesorganen uit de wijken of dorpen. Er zijn bestuursraden, wijkraden en dorpsraden. Ze komen op voor de belangen van hun wijk of dorp en vergaderen gezamenlijk een paar keer per jaar in het zogenaamde bewonersradenoverleg.
Wijkraad Maaspoort neemt sinds juni 2016 deel aan dit overleg.

Bekijk hier de notulen en eventuele presentaties van de bewonersradenvergaderingen.

Notulen Bewonersradenoverleg 10 september 2020 Download PDF

Notulen Bewonersradenoverleg 12 december 2019 Download PDF
Flyer Omgevingsvisie 12 december 2019 Download PDF
Rapport Actief in de Wijk 12 december 2019 Download PDF
Presentatie Actief in de Wijk 12 december 2019 Download PDF

Notulen Bewonersradenoverleg 19 september 2019 Download PDF
Presentatie Glasvezel 19 september 2019 Download PDF
Visie Duurzaam ‘s-Hertogenbosch 19 september 2019 Download PDF

Notulen Bewonersradenoverleg 14 maart 2019: Download PDF
Presentatie Buurtbemiddeling 073: Download PDF

Notulen Bewonersradenoverleg 13 december 2018: Download PDF
Horecavisie Bewonersraden: Download PDF

Notulen Bewonersradenoverleg 20 september 2018: Download PDF
Bijlage:
Presentatie programma Duurzaamheid Bewonersraden: Download PDF

Notulen vergadering 28 juni 2018: Download PDF
Bijlage:
Presentatie energielandschap ‘s-Hertogenbosch: Download PDF

Notulen vergadering 8 maart 2018: Download PDF

Notulen vergadering 14 december 2017: Download PDF
Bijlagen:
Presentatie wijken en groene daken: Download PDF
Presentatie seniorenraad: Download PDF

Notulen vergadering 22 juni 2017: Download PDF
Bijlagen:
Voortgangsrapportage WBD: Download PDF
Energielandschap ‘s-Hertogenbosch: Download PDF
Bomenbeleidsplan: Download PDF
Presentatie WOZO Wijkraden: Download PDF

Notulen vergadering 30 maart 2017: Download PDF
Bijlagen:
Tussenevaluatie wijk- en dorpsbudget: Download PDF
Presentatie Buurtdemocratie: Download PDF
Gemeentelijke presentatie Bewonersraden: Download PDF
Boschwijzer: Download PDF

Notulen vergadering 8 december 2016: Download PDF
Presentatie Wijk- en Dorpsbudget Bewonersradenoverleg december 2016: Download PDF

Notulen vergadering 15 september 2016: Download PDF

Notulen vergadering 23 juni 2016: Download PDF