Historie

Maaspoort had sinds november 1983 een wijkraad, die wegens gebrek aan belangstelling in december 2002 werd ontbonden. Wat resteerde, was een zogenaamd wijktafeloverleg van wijkbewoners, die allerlei zaken bespraken met wijkmanager Manon Karssen als voorzitter. Een van de belangrijke taken van de wijktafel was ook het beoordelen van BIG-aanvragen (bewonersinitiatiefgelden). De wijktafel kende gedurende de laatste jaren een wisselende en helaas ook teruglopende samenstelling.

In januari 2015 werd een doorstart gemaakt met de wijktafel met ook enkele nieuwe wijkbewoners. De eerste maanden onder de bezielende leiding van wijkwerker Frank Mulkens, maar later met een uit eigen midden gekozen voorzitter, waarbij als stip aan de horizon de vorming van een wijkraad werd gezet. Dit bleef een vaag idee, totdat de wijktafelleden in de loop van dat jaar steeds meer geconfronteerd werden met het feit dat de wijktafel geen echte overlegpartner was die als stem van de Maaspoort bewoners werd gehoord. De versnippering van activiteiten in de wijk, de toenemende wijkgerichte aanpak van de gemeente en de geplande overheveling van diverse subsidieregelingen naar het nieuwe wijk- en dorpsbudget met ingang van 1 januari 2017, maakten de noodzaak van een officieel functionerende wijkraad voor de wijk Maaspoort nog duidelijker.

In december 2015 besloten de toenmalige wijktafelleden Leo van Balen, Xandra Bartels, Peter van den Bergh, John de Roij en Maritha Roijakkers het voortouw te nemen om te peilen of er voldoende draagvlak was voor de oprichting van een formele wijkraad, die per 1 januari 2017 volledig operationeel zou zijn. In april en juni 2016 zijn twee wijkbijeenkomsten georganiseerd waarbij wijkbewoners hierover met elkaar in gesprek gingen.

Na de positieve reacties hebben de initiatiefnemers samen met een groep actieve wijkbewoners concrete stappen gezet voor de transitie van wijktafel naar wijkraad. Doelstellingen en statuten werden vastgesteld, terwijl de officiële erkenning door het college van B&W spoedig volgde. Op 13 september 2016 werd de oprichting van de Stichting Wijkraad Maaspoort een feit. De afgelopen maanden zijn bestuurs- en commissieleden aangeworven, dus de wijkraad is vanaf 1 januari 2017 helemaal klaar om samen met jou onze wijk nog mooier te maken.

Bekijk de PDF documenten op deze pagina en volg het historisch proces.

Motivatie Oprichting: Download PDF

Erkenning door B&W: Download PDF

Akte van Oprichting: Download PDF