Wie is wie?

 

Wijkraad Maaspoort heeft een algemeen bestuur (AB), dat conform de statuten bestaat uit maximaal twaalf leden, die tenminste 18 jaar zijn en in de wijk Maaspoort wonen. Zolang niet alle vacatures binnen het bestuur zijn vervuld, hoeft geen loting of verkiezing van bestuursleden plaats te vinden.
De bestuursleden zijn allemaal op vrijwillige –niet vrijblijvende – basis betrokken bij de wijkraad.
Het algemeen bestuur kiest zelf uit zijn midden een dagelijks bestuur (DB) van minimaal drie en maximaal vijf leden, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.
De bestuursleden van de wijkraad worden niet, zoals bijvoorbeeld de leden van de bewonersadviesgroep wijkbudget Maaspoort (BAG MP), officieel door het college van B&W benoemd.
Daarnaast is elk bestuurslid ook de ambassadeur (aanspreek/contactpunt) voor de eigen buurt.

Er kunnen ook (tijdelijke) project- of werkgroepen worden gevormd om bepaalde zaken aan te pakken, bijvoorbeeld na signalen die het bestuur vanuit de wijk heeft gekregen of zaken die sowieso van belang zijn of die het bestuur belangrijk vindt voor onze wijk. Voor deze project- of werkgroepen zijn Maaspoorters altijd welkom om mee te denken en/of te helpen. Stuur een mail naar info@wijkraadmaaspoort.nl, zodat we samen kunnen bekijken hoe we jouw kennis, interesse of ervaring kunnen inzetten voor onze wijk.


Huidige samenstelling dagelijks bestuur (DB)

Voorzitter Vacant

Vicevoorzitter – Jan van Beusekom

Secretaris – Fritz Spliethoff

Penningmeester – Paul Walgering


Huidige samenstelling algemeen bestuur (AB)

Voorzitter – Vacant

Vicevoorzitter – Jan van Beusekom (Staatsliedenbuurt)

Secretaris – Fritz Spliethoff (buurt Zilverpark)

Penningmeester – Paul Walgering (buurt Maasoever)

Bestuurslid – Peter van den Bergh (buurt Maasstroom)

Bestuurslid – Ad Kreemers (buurt Maasoever)

Bestuurslidvacatures (Italiaanse buurt, Lokeren, Maasdal, Maasvallei, Oud-Empel)