Menu Sluiten

Workshops toekomst A2 Deil-Vught

De snelweg A2 tussen de knooppunten Deil en Vught groeit in de toekomst uit tot één van de grootste fileknelpunten van Nederland. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, zijn maatregelen nodig. Het project MIRT-verkenning A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught gaat over maatregelen voor de lange termijn. In het project werkt Rijkswaterstaat samen met de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente ‘s-Hertogenbosch stap voor stap naar de beste oplossing. Graag betrekken deze instanties de in de nabijheid van de A2 wonende burgers bij de stappen die ze zetten. De A2 loopt voor een deel langs de Maaspoort. Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd tot het bijwonen van digitale workshops op 18 en 19 mei 2020. Iedereen is van harte welkom.

Waar gaan de workshops over?
De workshops gaan over wat de beste oplossing is om de doorstroming op de lange termijn te verbeteren: het Voorkeursalternatief. Hiervoor zijn de vier kansrijke alternatieven die er nu nog liggen, onderzocht. Gekeken is in hoeverre het doorstromingsprobleem wordt opgelost, wat de impact is op het milieu en de leefomgeving en wat de kosten zijn. Tijdens de workshops bespreekt men de voor- en nadelen van de kansrijke alternatieven op basis van de onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt de toehoorders gevraagd om aan te geven wat volgens hen de beste (combinatie van) maatregelen is voor de A2 tussen Deil en Vught.

Dit zijn de vier mogelijke oplossingen die als ‘kansrijke alternatieven’ nu worden onderzocht:

  • Alternatief 0+ : inzet op slimme mobiliteit en verbeteringen aansluitingen en knooppunten, zo min mogelijk nieuw asfalt
  • Alternatief A : verbreding met één extra rijstrook tussen Deil en Empel en optimalisatie van de parallelbaan ring ‘s-Hertogenbosch
  • Alternatief B : verbreding met één extra rijstrook tussen Deil en Empel, nieuwe aansluiting Maaspoort / Groote Wielen en optimalisatie van de parallelbaan ring ‘s-Hertogenbosch
  • Alternatief C : verbreding met twee extra rijstroken tussen Deil en Empel en optimalisatie van de parallelbaan ring ‘s-Hertogenbosch

Je kan je voorbereiden op de workshops door vooraf de website www.a2inbeeld.nl te bekijken. Rond 15 mei is de website geactualiseerd met de benodigde informatie voor de workshops. Jouw inbreng wordt meegenomen in de afweging naar het voorkeursalternatief. Dit kan één van de kansrijke alternatieven zijn of een combinatie daarvan. In het najaar van 2020 presenteren de betrokken instanties het resultaat in de Ontwerp Structuurvisie. Dan kun je ook een zienswijze indienen.

Hoe kun je meedoen?
De workshops vinden plaats via Zoom of een ander digitaal platform op:

  • Maandag 18 mei van 19:00 – 21:00
  • Dinsdag 19 mei van 19:00 – 21:00

Je kan zelf kiezen welke workshop je volgt, deze zijn inhoudelijk hetzelfde. Tijdens de bijeenkomsten gaan de instanties in op verschillende delen van het traject, zodat je gericht mee kunt denken over het deel waar jouw interesse ligt.

Inloggen kan vanaf 18:30. Aanmelden is niet nodig. Op www.mirta2deilvught.nl vind je te zijner tijd de link naar de bijeenkomsten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *